W środę wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył czeki dla samorządów, które otrzymały dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. "Żywiołu nie zatrzymamy, ale wspólnymi siłami będziemy odbudowywać to, co zniszczył" - mówił wojewoda.

Według niego rządowe dofinansowanie otrzyma 19 małopolskich samorządów gminnych i powiatowych, w tym powiaty gorlicki, miechowski i proszowicki. Zrealizowanych zostanie 29 zadań dotyczących przede wszystkim remontów i odbudów dróg lokalnych.

Najwięcej - ponad 6,2 mln zł - otrzyma gmina Rabka-Zdrój na sześć zadań związanych z remontami dróg gminnych. 2 mln zł wyniesie dofinansowanie dla gminy Wojnicz na remont drogi gminnej, a ponad 1,2 mln zł ma dostać gmina Pałecznica na odbudowę drogi gminnej w miejscowości Solcza.

Jak przekazał Kmita, od początku tego roku ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz finansów przeznaczyli dla małopolskich samorządów środki dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji 46 zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi oraz w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej w wysokości prawie 50 mln zł. W tej puli ponad 27,4 mln zł to dofinansowanie realizacji 16 zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl