Jak wskazano, zarówno dane w ramach KSeF, jak i komunikacja są szyfrowane. Autoryzacja w systemie jest zabezpieczona na najwyższych dostępnych poziomach.

"W celu uwierzytelnienia zakłada się bowiem bezpieczeństwo systemu certyfikatów kwalifikowanych, podpisu zaufanego oraz dodatkowych mechanizmów kryptografii opartej o klucze symetryczne i asymetryczne. Dotychczas nie odnotowano żadnych przypadków wycieku danych" - podał resort.

Ministerstwo wyjaśnia, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego wprowadzono konieczność posiadania określonych uprawnień do korzystania z KSeF oraz wymóg uwierzytelnienia i autoryzacji w kontekście danego przedsiębiorcy.

Jak w czerwcu informował resort finansów, Krajowy System e-Faktur (e-faktura) to kolejny etap wdrażania innowacyjnych e-usług administracji, które ułatwiają rozliczenia między firmami i zapewniają im bezpieczeństwo rozliczeń. Takie działania są kluczowe dla jeszcze szybszej i efektywniejszej identyfikacji oszustw podatkowych, zwłaszcza karuzel VAT.

Od 1 stycznia tego roku wystawianie faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania - w postaci elektronicznej i papierowej.

KSeF oznacza zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur. Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta - podkreśla MF.

Według ministerstwa e-faktury pozwolą przedsiębiorcom zmniejszyć koszty - to dlatego, że faktury są przechowywane i archiwizowane w KSeF przez 10 lat, nie ma konieczności przechowywania faktur w odrębnych systemach IT przedsiębiorców.

Zdaniem MF wprowadzenie jednego standardu faktury, a także cyfryzacja i automatyzacja obiegu faktur między podatnikami oraz księgowania faktur u podatników usprawnią obrót gospodarczy. To rozwiązanie przyspieszy wymianę danych w kontaktach między kontrahentami oraz wzajemne rozliczenia, jako że wystawiona faktura będzie udostępniona odbiorcy praktycznie w czasie rzeczywistym, co wpłynie na automatyzację procesów księgowych.

Wśród korzyści dla przedsiębiorców resort wymienił też: brak duplikatu faktur (nie ma możliwości zagubienia lub zniszczenia faktury), a także wgląd w ścieżkę obiegu faktury (pewność, że dotarła do kontrahenta, stała dostępność kontrahenta do faktur w KSeF). E-faktury - według ministerstwa - zwiększą też bezpieczeństwo podatkowe nabywców towarów lub usług.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl