Państwowy dług publiczny - czyli zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji - na koniec II kwartału 2022 r. wyniósł 1 bln 175 mld 320 mln 700 tys. zł. To oznacza wzrost o 38,2 mld zł, czyli o 3,4 proc. w II kwartale 2022 r. oraz wzrost o 26,7 mld zł (o 2,3 proc.) w stosunku do końca 2021 r. - podało Ministerstwo Finansów w poniedziałek.

MF poinformowało także Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, wyniósł na koniec II kwartału 2022 r. 1,45 bln zł, co oznaczało wzrost o 37,7 mld zł (o 2,7 proc.) w II kwartale 2022 r. oraz o 42,9 mld zł ( o 3 proc.) w stosunku do końca 2021 r.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl