Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00 proc., a 3-letnich 6,85 proc. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 7,00 proc. dla 4-latek oraz 7,25 proc. dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500+" oprocentowane będą odpowiednio na 7,20 proc. i 7,50 proc. w pierwszym roku - poinformowało MF.

Jak przypomniało ministerstwo, oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi w przypadku oferowanych instrumentów 0,00 proc. dla obligacji 1-rocznych i 0,10 proc. dla obligacji 2-letnich. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25 proc. - przypomniał resort.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,75 proc. dla 12-letnich.

"Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe dają możliwość elastycznego lokowania pieniędzy w krótkim, średnim i długim okresie. (...) Ważna jest też częstotliwość otrzymywania odsetek z lokaty naszego kapitału: odsetki od obligacji mogą być wypłacane regularnie co miesiąc, co rok albo przy wykupie obligacji jako skumulowane odsetki narosłe podczas oszczędzania" - podkreślił wiceminister finansów Sebastian Skuza, cytowany w komunikacie resortu.

"Przy planowaniu domowych finansów warto zastanowić się, które instrumenty z oferty obligacji oszczędnościowych najbardziej odpowiadają naszym oczekiwaniom i wybrać preferowany rodzaj obligacji. Oferta obligacji detalicznych jest różnorodna, zarówno pod względem długości oszczędzania, zasad oprocentowania, jak i wypłaty odsetek" - dodał wiceminister.

Paleta możliwości, jaką tworzą skarbowe produkty oszczędnościowe, jest szeroka, dostęp do nich jest prosty i bezpieczny, a szczegółowe informacje o bieżącej ofercie można znaleźć na stronie www.obligacjeskarbowe.pl - zaznaczył Skuza.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl