Jak wskazał cytowany w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda "ogłosiliśmy pierwszy nabór w programie i jestem przekonany, że w kolejnych latach będziemy świadkami kolejnych ważnych i potrzebnych działań w całym kraju, które przyczynią się do utrwalania i promowania polskiej kultury, historii, tradycji".

Zaznaczył, że środki z polskiej części funduszy europejskich pomagają ocalić przed zniszczeniem wiele cennych i zabytkowych miejsc. Dodał, że sektor kultury otrzymał rekordowy budżet w wysokości prawie 600 mln euro i jest to najwyższa kwota dla tego sektora od momentu wejścia Polski do struktur Wspólnoty. "Polskie dziedzictwo kulturowe to jeden z naszych największych skarbów, za który - jak pokolenie - jesteśmy odpowiedzialni. Wspaniały polski dorobek kulturalny ze swoimi świadectwami materialnymi stanowi o tym, kim jesteśmy" - powiedział.

W komunikacie wyjaśniono, że wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko można otrzymać w dwóch kategoriach: rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) oraz ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego. Wyjaśniono, że w ramach pierwszego obszaru ma powstać nowoczesna infrastruktura kultury, sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu w kulturze oraz życiu społecznym.

W ramach naboru dofinansowane zostaną również obiekty istotne dla lokalnych społeczności. "Wsparcie będzie można przeznaczyć zarówno na edukację kulturalną, jak i usuwanie barier, w tym architektonicznych" - poinformowano.

Resort przekazał, że ramach drugiego obszaru, dofinansowanie będzie można uzyskać na podniesie atrakcyjności najcenniejszych zabytków, wzmocnienie ich roli w społeczeństwie, poprzez lepsze dostosowanie do obsługi ruchu turystycznego. Naborem zostaną również objęte nowoczesne technologie sprzyjające lepszej prezentacji oferty danego obiektu. "Projekt realizowany w ramach tego obszaru nie może stanowić pojedynczego działania, ale być częścią większego przedsięwzięcia związanego z rozwojem gospodarczym, włączeniem społecznym, innowacjami społecznymi w sakli kraju, regionu lub lokalnej" - napisano.

Wskazano, że z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko dotowane będą prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowalne obejmujące rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, montaż lub remont. Dzięki inwestycjom Fundusze Europejskie będą wspierać również konserwację zabytków ruchomych, księgozbiorów i muzealiów, w tym również ich digitalizację.

Wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 400 mln zł będzie można składać od 1 sierpnia do 29 września.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl