Szefowa resortu klimatu i środowiska uczestniczyła w panelu "Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy" w ramach kongresu. Odpowiadając na pytanie moderatora o wydatki na utrzymanie bezpieczeństwa na rynku energii przyznała, że "wsparcie Polski było jednym z największych, a na pewno jednym z najwcześniej zapewnionych obywatelom i całej grupie podmiotów: samorządom, szkołom, szpitalom, ale też mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom".

"Ubiegły rok to było wielkie wyzwanie bezpieczeństwa energetycznego, ale też wielki wysiłek spółek, rządu, samorządów i obywateli" - powiedziała Anna Moskwa dodając, że nadal pracuje zespół ds. bezpieczeństwa energetycznego.

Jak stwierdziła, w ubiegłym roku zawarty został niepisany społeczny pakt energetyczny był przygotowaniem do przyszłych wyzwań transformacyjnych, które dotyczą m.in. aktualizacji polityki energetycznej. Wzrosła też - dodała - świadomość energetyczna Polaków. "Świadomość i wiedza o energetyce w ubiegłym roku wzrosła. Polacy lepiej potrafią czytać swoje rachunki, mają świadomość, że przyczyniają się też do końcowego zużycia energii, wiedzą coraz lepiej jak energię oszczędzać" - wskazała i wyraziła przekonanie, że ta świadomość z nami pozostanie.

"Zupełnie inaczej mówiłoby się o atomie, gdyby tego kryzysu nie było. Inaczej wyglądałby dialog o energetyce odnawialnej, programie Mój Prąd, rozwoju fotowoltaiki, konieczności magazynowania, gdyby nie ten kryzys" - powiedziała minister dodając, że nadal funkcjonujemy w warunkach kryzysu, ale jesteśmy - w wymiarze współpracy, świadomości, planów - do tego wyzwania przygotowani.

Szefowa MKiŚ zwróciła uwagę na wagę stabilnych źródeł energii. "Wierzę, że długoterminowo doprowadzi to do refleksji unijnej, że transformacja to nie tylko zieloność i ideologia, ale de facto konkurencyjność europejskiej gospodarki" - powiedziała.

Zdaniem Anny Moskwy, ubiegły rok uświadomił, że energetyka to nie tylko bezpieczeństwo, ale też przyciąganie inwestorów i konkurencyjność gospodarek Europy.

Mówiąc o energetyce jądrowej minister wyraziła satysfakcję z 86-procentowej akceptacji dla atomu. Ma nadzieję, że po kolejnych kampaniach i działaniach odsetek Polaków akceptujących atom wzrośnie.

Prezes PGE SA Wojciech Dąbrowski odpowiadając na pytanie o transformację energetyki stwierdził, że ten proces wymaga "ogromnych środków finansowych". "Cały sektor właściwie jest zaangażowany głęboko w transformację energetyki" - powiedział. Dodał, że produkcja z OZE z roku na rok rośnie i obecnie 30 proc. energii w Polsce jest produkowana z OZE. "To jest ogromny sukces polskiej branży elektroenergetycznej, spółek energetycznych i prosumentów" - stwierdził zastrzegając, że OZE mogą być tylko uzupełnieniem dla energetyki.

Mówiąc o wyzwaniach Wojciech Dąbrowski wskazał na rozwój magazynów energii i wielkoskalowej energetyki jądrowej wspartej SMR-ami (małymi modułowymi reaktorami jądrowymi). "Wielkoskalowa energetyka jądrowa to przyszłość polskiego bezpieczeństwa i suwerenności pozbawionej wpływu surowców z kierunku wschodniego" - dodał prezes PGE.

Odpowiadając na pytanie o przygotowania do budowy polskiej elektrowni jądrowej pełniący obowiązki prezesa Polskie Elektrownie Jądrowe Łukasz Młynarkiewicz przypomniał, że w planach jest budowa dwóch wielkoskalowych elektrowni w najnowocześniejszej technologii. "Jeżeli chodzi o pierwszą elektrownię to mamy wybranego dostawcę technologii i preferowaną lokalizację. Intensywnie pracujemy nad modelem finansowania tej elektrowni" - podał.

Przypomniał, że elektrownia w technologii Westinghouse (AP1000) ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino i pierwszy blok ma ruszyć w 2033 r. "Chcemy tego terminu dochować" - zastrzegł Łukasz Młynarkiewicz.

Zastępca prezesa NFOŚiGW Artur Michalski zwrócił uwagę na ogromny przyrost mocy w OZE w Polsce, którą trzeba stabilizować i wpierać przez magazyny energii. "Wiatrakami i fotowoltaiką nie zbudujemy systemu elektroenergetycznego" - zastrzegł. "Dzięki wykorzystaniu OZE i zainstalowaniu tylu tych paneli fotowoltaicznych osiągnęliśmy w zeszłym roku dodatni bilans eksportowy, jeśli chodzi o energię elektryczną" - podał.

Prezes LW Bogdanka Kasjan Wyligała podsumowując zaangażowanie spółki w rządowy program dostawy węgla do samorządów podał, że udało się dostarczyć surowiec do 150 gmin.

Jak zauważył, na całym świecie - z wyjątkiem UE - zwiększa się wydobycie węgla i produkcja energii elektrycznej z węgla. "Jednocześnie widzimy, że ta polityka transformacji nie zwalnia" - powiedział Kasjan Wyligała. Jako przykład podał ostatni projekt dyrektywy metanowej, który "mocno ogranicza produkcję węgla, przyspiesza likwidację kopalni".

"Na szczęście - dzięki staraniom polskich europarlamentarzystów, polskiego rządu - udało się zniwelować te negatywne czynniki dotyczące dyrektywy metanowej" - dodał.

"Węgiel energetyczny do czasu wprowadzenia dużych mocy opartych o atom, SMR-ów będzie ubezpieczeniem dla OZE, dla systemu energetycznego w Polsce" - stwierdził prezes LW Bogdanka.

Członek zarządu PKN Orlen Iwona Waksmundzka-Olejniczak podała, że Grupie Orlen udało się zabezpieczyć Polskę w zakresie dostaw surowców, utrzymać produkcję paliw i produktów petrochemicznych. "Zwiększaliśmy wydobycie w kraju, ale również za granicą. Aktualnie poziom naszego wydobycia to ok. 8 mld metrów sześciennych. Mamy ambicje zwiększyć to wydobycie do 12 mld metrów sześciennych. Zapewni to prawie całkowite zapotrzebowanie kraju w dostawy gazu" - powiedziała.

Nawiązując do strategii grupy do 2030 r. przekazała, że Orlen wyda 320 mld zł w inwestycje, w tym 120 mld zł na tzw. zielone inwestycje. "To są ogromne środki, które zainwestujemy po to, aby nasza pozycja w regionie była mocna i abyśmy przeszli ten proces transformacji" - wyjaśniła Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Z panelistami online połączył się ukraiński wiceminister energetyki Jarosław Demczenko, który mówiąc o sytuacji w swoim kraju przyznał, że pomimo rosyjskich ataków specjaliści utrzymali system energetyczny a zniszczenia oszacował na 10 mld dolarów. Wskazał, że ukraiński rząd skupia się na przygotowaniach do następnego sezonu grzewczego.

Dwudniowy III Samorządowy Kongres Trójmorza rozpoczął się 16 maja w Centrum Spotkania Kultur i Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Podczas wydarzenia podpisana została umowa o utworzeniu sieci uniwersytetów Trójmorza. Kongresowi towarzyszy Forum Gospodarcze, w ramach którego odbywają się seminaria i spotkania poświęcone m.in. wyzwaniom związanym z odbudową Ukrainy, ale także innowacyjności, cyfryzacji, gospodarce wodorowej.

We wtorek nagrody rady programowej kongresu za "Międzynarodowy sukces w obszarze regionów Trójmorza" otrzymali: marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, a także firmy PKO Bank Polski i Apis-Vita d.o.o. W środę nagrodę otrzymała minister Anna Moskwa.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl