Dyrektor Krawczyk na poświęconej górnictwu sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach był pytany, jaka będzie rola węgla w procesie transformacji energetycznej w kontekście aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

"Rola węgla była i jest nadal bardzo ważna" - wskazał przedstawiciel odpowiadającego za PEP resortu klimatu przypominając, że w polskiej energetyce dzisiaj węgiel odpowiada za ok. 70 proc. wytworzonej energii elektrycznej.

"Analizując w Polityce Energetyce Polski do roku 40. sytuację rozwoju sektora elektroenergetycznego, widzimy pewne zmiany, ale te czynniki główne, w oparciu o które projektujemy miks energetyczny, czy kierunki rozwoju, to są: bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane przez stabilność i pewność dostaw, konkurencyjność gospodarki, czyli zapewnienie możliwie niskich cen dla odbiorców końcowych i uwzględnienie sprawiedliwej transformacji" - wymienił Krawczyk.

"Analizując scenariusze rozwoju sektora elektroenergetycznego widzimy, że w ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój OZE, w związku z tym rola węgla w pracy w podstawie, która teraz występuje, w kolejnych latach dalej będzie występowała, bo to jest proces długotrwały, a transformacja nie jest procesem, który kiedyś się kończy, bo technologie ewoluują" - zastrzegł.

Podkreślił, że celem polityki energetycznej jest dywersyfikacja miksu energetycznego do takiej struktury, w której Polska będzie na tyle bezpieczna, że w przypadku wyłączenia którejś z technologii, mogłaby dalej funkcjonować, jak nastąpiło to w pewnym stopniu przy ostatnich zawirowań na rynku gazu.

"My oczywiście od gazu byliśmy, jesteśmy cały czas, relatywnie mało zależni - i to jest jeden z takich kluczowych aspektów, które chcemy poruszyć w aktualizacji i PEP. To już było zatwierdzone po wybuchu wojny, gdy przyjęliśmy założenia i kierunki rozwoju nowej polityki energetycznej: dodaliśmy tam filar +Suwerenność energetyczna+, wspomnieliśmy o redukcji roli gazu i o uwzględnieniu czy zwiększeniu roli węgla w okresie przejściowym. Później węgiel miałby stanowić element zdywersyfikowanego miksu" - wskazał przedstawiciel MKiŚ.

Uściślił, że okres przejściowy zakreślany jest do lat 30., z punktami, w których planowany jest rozwój energetyki jądrowej - do nich "węgiel będzie dość mocno eksploatowany". Później będzie elementem zdywersyfikowanego miksu, który będzie współtworzony ponadto przez OZE, przez magazyny energii, w mniejszym stopniu przez gaz.

"To rodzi pewne wyzwania: utrzymywanie jednostek węglowych w gotowości, kondycji takiej, która pozwoli na ich w miarę elastyczną pracę, na ile te jednostki mogą, bo one mają swój charakterystyczny profil. Ale to też jest przedmiotem pewnych analiz. Oczywiście rynek mocy ma pewne ograniczenia i one niestety wyłączają wiele z jednostek węglowych, które nie miały kontaktów wieloletnich" - zastrzegł Krawczyk.

"Natomiast są pewne analizy i pomysły, jak ewentualnie mogłoby być te aktywa wspierane, jeśli one ekonomicznie nie będą potrafiły się utrzymać, co też jest pod znakiem zapytania dlatego, że to jest kwestia nowego market designu. Ale w momencie, w którym potrzeby gospodarki wymagają dostarczenia energii elektrycznej, nie jest możliwe, żeby aktywa węglowe nie funkcjonowały i tego nie zabezpieczały . One są więc elementem suwerenności energetycznej" - stwierdził dyrektor.

"Czyli w polskiej energetyce widzimy ważną rolę węgla. Ona będzie się trochę zmieniała, natomiast procentowy udział węgla w miksie energetycznym spada, w związku z tym, że jest bardzo duży rozwój mocy w odnawialnych źródłach energii, które mają niższe współczynniki wykorzystania mocy" - tłumaczył Krawczyk.

"Natomiast one produkują energię w określonych momentach, stąd ta rola jednostek węglowych ma być bardziej dynamiczna, bardziej stabilizująca miks w tym okresie przejściowym. Później węgiel będzie stanowił jakiś element zdywersyfikowanego, bezpiecznego miksu, co też umożliwi nam sprawiedliwą transformację dla regionu, który gospodarczo był oparty i zależny od węgla" - dodał.

Pytany, czy być może wraz z szybko zmieniającymi się realiami rynkowymi spodziewane są częste aktualizacje PEP, przedstawiciel MKiŚ przypomniał, że z prawa energetycznego wynika ich cykliczność. Zgodził się, że ze względu na nowe technologie, np. możliwość bilansowania, magazynowania mocy, rola węgla będzie się zmieniała i będzie dynamiczna, ale niewykluczone, że ze względu na suwerenność energetyczną, ona nadal będzie istotna.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl