Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało w piątek, że trwają prace Ministra Zdrowia nad rozporządzeniem, na mocy, którego od 1 lipca 2023 r. planowane jest odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje m.in. zniesienie szczególnych rozwiązań wspierających inwestycje OZE w ramach tzw. ustawy covidowej.

"Nadal możliwe jest przedłużenie terminu spełnienia zobowiązania do pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w planowanej instalacji OZE objętej instrumentem FIT/FIP oraz w ramach systemu aukcyjnego, wprowadzone do przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii" - przypomniało MKiŚ. Chodzi o system taryf gwarantowanych (FIT - feed in tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej (FIP - feed-in-premium).

Resort zaznaczył, że przesunięcie terminu wymaga złożenia do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku z oświadczeniem wytwórcy lub dostawców urządzeń do budowanej instalacji OZE, stwierdzającego rodzaj i skutek okoliczności powodujących opóźnienie. "Prezes URE wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu pierwszej sprzedaży energii elektrycznej o czas wskazany we wniosku" - stwierdzono.

Jak przypomniano, uprawnienie to zostało wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).

"Obecnie, zgodnie z art. 70ba ust. 1 ustawy OZE, na podstawie wniosku wytwórcy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania do pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w planowanej instalacji OZE objętej instrumentem FIT/FIP, a także przedłużeniu dozwolonego wieku nowych urządzeń, które mogą być wykorzystane w takiej instalacji OZE w przypadku, gdy wystąpiły trudności w procesie budowy instalacji OZE, spowodowane ogłoszonym stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego" - podano w komunikacie MKiŚ.

Dodano, że uprawnienie to nadal przysługuje również wytwórcom energii w ramach systemu aukcyjnego na podstawie art. 79a ustawy OZE.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl