Projekt ustawy o certyfikacji przewiduje m.in. ograniczenie obowiązków formalnych związanych ze składaniem dokumentów przez wykonawców, a także uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji ich sytuacji przez zamawiających. Skierowany jest do uczestników rynku zamówień publicznych, czyli zamawiających i wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Na uwagi resort rozwoju czeka do 31 sierpnia br.

Według ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy przygotowany przez MRiT projekt - który jest efektem "szerokiej współpracy z interesariuszami" - ma wzmacniać potencjał ekonomiczny wykonawców, w szczególności tych najmniejszych. Dodał, że dzięki certyfikacji przeprowadzanie zamówień publicznych będzie "jeszcze łatwiejsze".

Wprowadzenie certyfikatów dla przedsiębiorców ma oznaczać mniejszą liczbę składanych dokumentów oraz większą pewność działania na rynku zamówień. Z kolei dla zamawiających, zwłaszcza tych mniejszych, przyśpieszenie weryfikacji zamawiających.

Zgodnie z informacją resortu rozwoju, oznacza możliwość potwierdzenia przez akredytowane podmioty zdolności i zasobów wykonawców (np. doświadczenia zawodowego; sytuacji finansowej; braku zaległości podatkowych). Według MRiT wykonawcy otrzymają certyfikaty, które będą mogli wykorzystać w postępowaniach o udzielenie zamówienia "w celu wykazana spełniania warunków stawianych przez zamawiających. Dzięki temu, nie będą musieli za każdym razem gromadzić i składać szeregu dokumentów".

Zgodnie z projektem certyfikaty będą ważne trzy lata.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl