Na koniec kwietnia 2023 r. stan oficjalnych aktywów rezerwowych wyrażony w euro wyniósł 162 mld euro i był wyższy o 5,6 mld euro niż na koniec marca 2023 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 7,7 mld dolarów i osiągnął poziom 178 mld dolarów - podał w piątek Narodowy Bank Polski.

NBP przypomniał także, że zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności.

"NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (prawie 71,4 proc.) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym" - stwierdzono w komunikacie banku centralnego.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl