• Sieć Netto postanowiła zainicjować program Sąsiedzka Pomoc.
  • Dzięki inicjatywie Netto Polska, co najmniej 100 inicjatyw na rzecz uchodźców z Ukrainy otrzyma wsparcie finansowe.
  • Netto wsparło też działania Caritas Polska.

Od początku trwania wojny w Ukrainie do Polski przyjechało ponad 2,7 miliona uchodźców, którzy szukają tu schronienia i pomocy.  W te działania angażują się również firmy i samorządy, które także robią co mogą, by ulżyć w cierpieniu ofiarom wojny.

W odpowiedzi na liczne prośby o pomoc, sieć Netto postanowiła zainicjować program Sąsiedzka Pomoc. Środki na ich realizację przekazała Fundacja Salling, która od 2012 r. przeznaczyła już ponad miliard koron duńskich m.in. na kulturę, sport, edukację i działalność charytatywną, a teraz angżuje się we wsparcie również uchodźców z Ukrainy. Partnerem społecznym akcji został Związek Ukraińców w Polsce.

– Chcemy, by środki w kwocie 1 250 000 zł, które na realizację programu Sąsiedzka Pomoc przekazała Fundacja Salling, trafiły na grunt lokalny, umacniając te społeczności. W ramach budżetu, planujemy wsparcie co najmniej 100 lokalnych inicjatyw na rzecz dzieci i ich opiekunów, w zakresie edukacji, zdrowia i integracji społecznej – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska. – Sąsiedzka Pomoc to odpowiedź na liczne prośby, które od chwili wybuchu wojny na Ukrainie trafiają do nas z różnych stron Polski, od różnych osób, organizacji, rad osiedli, fundacji, reprezentantów samorządów i wielu innych podmiotów. Jesteśmy proszeni o sfinansowanie zajęć dodatkowych dla ukraińskich dzieci, wyprawek szkolnych, leków czy o pomoc w pokryciu kosztów utrzymania uchodźców. Teraz mamy konkretny budżet, by wesprzeć znaczną część tych próśb.

By zgłosić swój wniosek, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie https://sasiedzkapomoc.netto.pl. Co tydzień wybranych zostanie kilka inicjatyw, które otrzymają niezbędne środki finansowe. Wnioski przyjmowane będą do końca czerwca b.r.

W ramach pomocy ofiarom wojny Netto nawiązało już wcześniej współpracę z Caritas Polska, któremu przekazało środki higieny osobistej, żywność z długim terminem przydatności do spożycia, koce, kołdry i ręczniki na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy. Sieć obniżyła też ceny wybranych produktów w sklepach przy granicy z Ukrainą oraz umożliwiła prowadzenie zbiórek żywności podmiotom, które robią to z myślą o Ukraińcach.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl