Rozporządzenie - jak wskazano w uzasadnieniu - w znacznej mierze powiela treść aktualnie obowiązujących przepisów z rozporządzenia taryfowego Ministra Energii z marca 2019 r. Wprowadzono do niego jednak przepisy dotyczące liczników zdalnego odczytu, przenoszenia w taryfach wybranych kategorii kosztów, magazynowania energii elektrycznej, taryfy dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Dodatkowo - jak zaznaczono w uzasadnieniu - uporządkowano kwestię uwzględniania podatku akcyzowego w kalkulacji ceny energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią elektryczną.

Stawki opłat dystrybucyjnych będzie się kalkulować z uwzględnieniem kosztów instalowania u odbiorców końcowych liczników zdalnego odczytu.

Jak wskazano w uzasadnieniu, przepis taki pozwoli operatorom systemów elektroenergetycznych na kalkulowanie stawek opłat dystrybucyjnych z uwzględnieniem kosztów instalacji liczników zdalnego odczytu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl