Jak podał Orlen w ogłoszeniach, postępowania dotyczą kompleksowego wykonania prac we wszystkich branżach w formule EPC - "pod klucz" polegających na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną do jej wykonania infrastrukturą towarzyszącą.

Na terenie zakładu produkcyjnego Orlen w Płocku plan budowy dotyczy elektrowni fotowoltaicznej do 2 MW, a w przypadku Terminalu Paliw w Mościskach, na terenie gminy Izabelin, o mocy do 356 kW - poinformowała spółka w opublikowanej dokumentacji postępowania.

W obu przypadkach rozpoczęcie prac przewidywane jest z dniem podpisania umowy - planowany termin to koniec stycznia 2024 r., natomiast odnośnie zakończenia prac wskazano termin do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy. Podano przy tym, że na podstawie informacji pozyskanych z rynku oraz konieczności modyfikacji uwarunkowań projektowych, zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji prac w trakcie postępowania zakupowego.

Elektrownia fotowoltaiczna, jej główne komponenty i systemy muszą być zaprojektowane i wykonane na czas pracy nie krótszy niż 25 lat od momentu przekazania elektrowni do eksploatacji - zaznaczył w ogłoszeniu Orlen.

Spółka podkreśliła przy tym, że w ramach realizacji inwestycji nie dopuszcza do stosowania rozwiązań producentów poszczególnych komponentów i systemów, którzy podlegają sankcjom gospodarczym i znajdują się na listach sankcyjnych publikowanych przez takie organy, jak m.in. Financial Action Task Force, Office of Foreign Assets Control, ONZ i Unia Europejska.

Orlen poinformował, że termin składania ofert w obu postępowaniach to 8 września 2023 r.

W lutym Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Aktualizacja zakłada m.in., że do końca dekady nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosą ok. 320 mld zł, z czego ok. 120 mld zł zostanie przeznaczone na "zielone inwestycje", w tym np. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę, biopaliwa nowej generacji oraz tzw. zielony wodór.

Grupa Orlen ma siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny oraz segment wydobywczy węglowodorów. Realizuje przy tym dywersyfikację ich dostaw do Polski drogą morską, w tym np. z wykorzystaniem własnych gazowców - obecnie to dwie jednostki, a do końca 2025 r. ma być ich osiem.

Ponadto Grupa Orlen prowadzi szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Obecnie udział Skarbu Państwa w Orlenie wynosi 49,9 proc.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl