"Strony zamierzają utworzyć wspólnie spółkę celową w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Koninie, która następnie nabędzie lub obejmie akcje w spółce mającej za zadanie realizację projektu budowy Elektrowni Jądrowej z potencjalnym udziałem partnera technologicznego" - podano w komunikacie PGE.

Jak dodano, strony będą mieć równą liczbę akcji w spółce celowej a reguły korporacyjne będą oparte na zasadzie współkontroli.

"Utworzenie przez strony wspólnego przedsięwzięcia spółki celowej uzależnione jest od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Zamiarem stron jest niezwłoczne zgłoszenie zamiaru koncentracji" - poinformowano.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl