Spółka podała, że wyniki segmentów wytwórczych oraz segmentu obrotu będą pod negatywnym wpływem regulacji, dotyczących ograniczenia wysokości cen energii oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku.

Jak podano, spółka przewiduje wzrost jednostkowych kosztów uprawnień do emisji CO2 o ok. 50 proc. Spodziewa się wyższego poziomu jednostkowych kosztów zużycia paliw produkcyjnych w energetyce konwencjonalnej i w ciepłownictwie.

Segment energetyki konwencjonalnej, który jest przewidziany do wyłączenia wraz z finalizacją procesu wydzielenia aktywów węglowych, może zanotować presję na wolumeny produkcyjne. Spółka zakłada też wyższe przychody z Rynku Mocy i Regulacyjnych Usług Systemowych.

W obszarze ciepłownictwa firma przewiduje wyższy wolumen produkcji jednostek kogeneracyjnych opalanych paliwem gazowym w związku z silnym spadkiem cen. Jak podano, opublikowane ceny referencyjne umożliwiają odzyskiwanie kosztów poniesionych w latach 2021-2022.

W segmencie obrotu PGE zakłada niższy wynik na sprzedaży produktów taryfowych G oraz ABCiR (ograniczenia marżowe).

W energetyce odnawialnej grupa spodziewa się wyższego wyniku elektrowni szczytowo-pompowych oraz zakłada nowe moce fotowoltaiczne.

W segmencie dystrybucji spółka oczekuje wyższego efektywnego średnioważonego kosztu kapitału (WACC) na poziomie 8,48 proc. (przed opodatkowaniem) w wyniku zakładanej możliwości uzyskania premii za reinwestowanie. Zakłada, że wartość regulacyjna aktywów (WRA) będzie na poziomie 19,7 mld zł. Spodziewa się presji na wolumen dystrybuowanej energii.

W marcu spółka zakładała na 2023 rok wzrost rdr powtarzalnej EBITDA w obszarze dystrybucji i spadek wyniku w pozostałych segmentach.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl