Zgodnie z danymi na stronie PIU na koniec drugiego kwartału 2022 r. składka przypisana brutto w ubezpieczeniach zdrowotnych wyniosła 548,8 mln zł.

Izba poinformowała, że w drugim kwartale 2023 roku liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenia zdrowotne wyniosła 4,56 mln, co oznacza wzrost o 15,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. "Przez sześć pierwszych miesięcy 2023 r. Polacy wydali na ochronę ubezpieczeniową ponad 786 mln zł" - przekazano.

Wskazano, iż wysokość finansowania ochrony zdrowia w 2024 r. ma osiągnąć poziom blisko 191 mld zł, co w porównaniu z 2023 r., gdy kwota ta ma wynieść ok. 170 mld zł, oznacza wzrost na poziomie 12 proc. rdr. W opinii doradcy zarządu PIU Doroty Fal może to jednak nie rozwiązać problemów i "nie przezwyciężyć inflacji ogólnej".

"Utrzymuje się ona na poziomie dwucyfrowym, a inflacja w sektorze ochrony zdrowia jest zdecydowanie wyższa, spowodowana zarówno wzrostem cen usług medycznych, jak i trudną sytuacją kadrową w ochronie zdrowia" - zauważyła ekspertka.

Zdaniem PIU kolejki do specjalistów są jednym z najważniejszych czynników, przez który coraz więcej osób decyduje się na prywatną wizytę lekarską oraz wykup ubezpieczenia. Powołując się na dane NFZ, Izba zwróciła uwagę, iż w ostatnim kwartale 2022 r. do neurologa czekało prawie 300 tys. pacjentów, z czego blisko 40 tys. to przypadki pilne. "30-tysięczną kolejkę naglących przypadków odnotowano do kardiologa i ponad 20-tysięczną do okulisty" - dodano.

"Jak wynika z sondażu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który sprawdzał, z jakimi największymi problemami zmagają się pacjenci, aż 70 proc. respondentów wskazało długi czas oczekiwana na wizyty u lekarza, zabiegi planowe oraz badania diagnostyczne (50 proc. wskazań)" - stwierdzono.

Polska Izba Ubezpieczeń jest ustawową organizacją samorządu branżowego. Izba wspiera ustawodawcę w kształtowaniu prawa ubezpieczeniowego i prowadzi dialog na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w kraju, a także upowszechnia dobre praktyki rynkowe oraz popularyzuje inicjatywy ubezpieczycieli.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl