Jak zaznaczyły w piątkowych komunikatach Orlen i Energa, PKN Orlen zobowiązał się do pokrycia całości nakładów inwestycyjnych, ale nie więcej niż 2,5 mld zł, w razie podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej projektu. Dodatkowo Orlen może odstąpić od umowy, jeżeli spółka celowa realizująca projekt - CCGT Gdańsk - nie zawrze umowy mocowej.

Pokrycie nakładów inwestycyjnych, nastąpi poprzez udzielenie środków pieniężnych Enerdze lub spółce CCGT Gdańsk Sp. na kapitał własny lub zasadzie finansowania dłużnego - zastrzegł Orlen. Porozumienie określa również zasady nadzoru nad spółką CCGT Gdańsk oraz zarządzania projektem.

Projektowany gazowy blok gazowo parowy ma mieć moc 456-600 MW.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl