GUS w środę opublikował dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych w I kw. 2023 r. Przychody ogółem takich firm były wyższe o 18 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 19,1 proc. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 17,5 proc., a koszty tej działalności - o 19 proc. Wynik finansowy brutto wyniósł 73 mld zł (wobec 72,3 mld zł przed rokiem), a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 14,2 mld zł (wobec 13,4 mld zł przed rokiem). Wynik finansowy netto wyniósł 58,8 mld zł.

"Wynik finansowy netto zanotował lekki spadek, do 58,8 mld zł (-0,2 proc. r/r), ale relacja wyniku finansowego netto do PKB podniosła się do 7,4 proc. (po spadku do 6,8 proc. w IV kw. 2022). Wskaźniki rentowności firm w I kw. 2023 były niższe niż przed rokiem, jednak utrzymały się na poziomach zbliżonych do tych z II poł. 20222 (…), co pokazuje, że zdolność firm do utrzymywania rentowności w okresie dekoniunktury okazała się względnie wysoka. Spodziewamy się utrzymania rentowności przedsiębiorstw na zbliżonym poziomie również w II kw. 2023" - oceniono w komentarzu PKO BP do danych GUS.

Wskazano w nim, że niektóre branże wypracowały nawet wzrost rentowności obrotu netto względem I kw. 2022 r., m.in.: budownictwo (4,9 proc.; +1,4pp r/r), transport (4,4 proc.; +0,7pp r/r) oraz zakwaterowanie i gastronomia (3,8 proc.; +1,1pp r/r). Dodano, że rentowność przetwórstwa przemysłowego spadła do 4,6 proc. (-0,8pp r/r; 0,8pp q/q), a największy spadek marż, podobnie jak w IV kw. 2022 r/, dotknął branżę IT (5,1 proc.; -7,1pp r/r), co można wiązać z dużym udziałem kosztów wynagrodzeń. Wskazano, że dobre wyniki notuje branża wydobywcza (15,6 proc.; -0,4pp r/r), korzystająca z wysokich cen surowców energetycznych.

"Firmom coraz mocniej ciążą koszty energii, które w I kw. 2023 odpowiadały już za 4 proc. kosztów (vs 3,3 proc. w I kw. 2022 r. ). Łączny udział kosztów zużycia materiałów i energii utrzymał się na zbliżonym poziomie (50,5 proc. vs 50,4 proc. w I kw. 2022 r.). Jednocześnie udział kosztów wynagrodzeń nieznacznie spadł, do 13,6 proc." - stwierdzono w komentarzu.

Ekonomiści PKO BP podkreślili, że zaskakująco wysokie w I kw. 2023 r. okazały się inwestycje dużych firm, które zatrudniają 50 i więcej pracowników.

"Nakłady w ujęciu realnym wzrosły o 7,2 proc. r/r (wobec 5,9 proc. w 2022). Ponownie najmocniej rosły nakłady na środki transportu (+15,1 proc. r/r). Ożywienie było jednak szerokie - wzrosty odnotowano również w przypadku pozostałych publikowanych kategorii - budynków i budowli (+4,9 proc. r/r) oraz maszyn i urządzeń (+5,9 proc. r/r). Sektorowo liderem jest energetyka z niemal 60-procentowym wzrostem nominalnych nakładów. Dane wpisują się w nasz scenariusz makro - inwestycje kontynuują w 2023 r. umiarkowane wzrosty, wspierane m.in. przez konieczne nakłady na transformację energetyczną" - oceniono w komentarzu PKO BP.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl