"W danych o należnościach i zobowiązaniach sektora bankowego (skor. o FX) widać wzrost dynamik depozytów (do 7,5 proc. r/r z 6,8 proc. r/r w lutym), głównie za sprawą depozytów złotowych. Szczególnie wyróżniają się tutaj gospodarstwa domowe, w których depozyty rosną o 10,7 proc. r/r, a miesięczny przyrost od początku roku pozostaje znacząco wyższy niż w poprzednich latach. Wzrost ten można wiązać z efektem rosnących płac (w tym płacy minimalnej od stycznia) oraz zwrotów PIT. W przypadku przedsiębiorstw dynamika depozytów wyhamowała do 4,5 proc. r/r z 6,0 proc. r/r w lutym" - wskazano w komentarzu.

Analitycy zwracają uwagę, że pomimo wzrostu gotówki w obiegu między marcem a lutym, jej dynamika roczna pogłębiła spadki (do 6,0 proc. r/r z 1,7 proc. r/r w lutym) i dodają, że to pierwszy epizod ujemnych dynamik tej kategorii od 2010.

PKO podaje też, że kolejny miesiąc spadają depozyty bieżące, a rosną terminowe, co można wiązać ze wzrostem stóp procentowych. W efekcie depozyty bieżące są o 10,2 proc. r/r niższe, a terminowe o 100,6 proc. r/r wyższe - podobne dynamiki odnotowano zarówno wśród przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych.

We wtorek Narodowy Bank Polski poinformował, że wartość podaży pieniądza M3 w marcu 2023 r. zwiększyła się o 8,9 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych.

Z danych NBP wynika, że na koniec marca 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 140,2 mld zł i była o 8,9 mld zł wyższa niż na koniec lutego 2023 r.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl