Z opublikowanych w poniedziałek przez bank centralny danych wynika, że w czerwcu 2023 roku saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 10,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,3 mld zł. NBP poinformował, że w czerwcu w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (18,5 mld zł) i obrotów towarowych (4,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (11,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,7 mld zł).

Eksperci PKO BP wskazali w komentarzu, że wzrost eksportu okazał się słabszy niż zakładano i wyhamował do 1,7 proc. r/r z 3,3 proc. r/r w maju. Ich zdaniem dane potwierdzają odporność branży motoryzacyjnej na globalną dekoniunkturę - najsilniej rosła sprzedaż zagraniczna samochodów, części motoryzacyjnych i silników, dużo słabiej wyglądała natomiast sprzedaż dóbr konsumpcyjnych i zaopatrzeniowych w otoczeniu słabego popytu za granicą. Jednocześnie - jak zauważyli - wartość eksportu wyrażona w złotych obniżyła się r/r po raz pierwszy od 2020 r., co wynika z obniżania się cen w światowym handlu i aprecjacji złotego.

Przedstawiciele PKO BP ocenili, że większa skala niespodzianki dotyczyła importu, który spadł o 5,8 proc. r/r najsilniej w przypadku paliw, towarów zaopatrzeniowych i dóbr konsumpcyjnych, co stanowi odzwierciedlenie recesji konsumenckiej w Polsce i odwracania się cyklu zapasów. "W rezultacie nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,0 mld euro, a w ujęciu płynnego roku deficyt obniżył się do 1,0 proc. PKB" - obliczono.

Eksperci wskazali, że nadwyżka w handlu usługami była zbliżona do tej odnotowanej po maju i wyniosła 5,5 proc. PKB. Deficyt w dochodach pierwotnych nieznacznie obniżył się do 4,2 proc. PKB. "Łącznie na rachunku obrotów bieżących i kapitałowych po raz pierwszy od listopada 2021 odnotowano nadwyżkę na poziomie 0,3 proc. PKB wobec -0,1 proc. PKB w maju. Dodatnie saldo FDI, które odzwierciedla przede wszystkim reinwestowane zyski, obniżyło się do 2,4 proc. z 2,9 proc. PKB" - zauważono.

Dodali, że czerwiec to kolejny miesiąc potwierdzający, że pogorszenie salda bilansu płatniczego było przejściowe, a normalizacja terms-of-trade i odwracanie cyklu zapasów będą wspierać jego dalszą poprawę. "Spodziewamy się, że na koniec 2023 saldo CAB będzie zbliżone do 1,0 proc. PKB" - napisali.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl