Informując na temat postępu prac przy przebudowie stacji w mazurskim Giżycku, spółka PKP PLK przekazała we wtorek, że przygotowywany jest teren pod budowę nowych peronów - wyspowego i przydworcowego. Wykonawca robót m.in. prowadzi prace rozbiórkowe starych torów i rozjazdów oraz montuje elementy sieci trakcyjnej.

Spółka podała, że przebudowane perony zapewnią wygodny dostęp do kolei, a dzięki budowie sieci trakcyjnej do miasta dojadą pociągi elektryczne, co pozwoli na szybsze i sprawniejsze podróże i ma zachęcić mieszkańców oraz turystów do wyboru kolei jako środka transportu. "Kolejne inwestycje kolejowe w woj. warmińsko-mazurskim pokazują determinację rządu w walce z wykluczeniem komunikacyjnym tego regionu" - wskazał cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Jak zaznaczył prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, kolejowa inwestycja zapewni ekologiczny środek transportu. "Dzięki elektryfikacji linii z Ełku przez Giżycko do Korsz nie będzie konieczności zmian lokomotyw z elektrycznych na spalinowe, co oznacza krótszy czas przejazdu, wzrost przepustowości linii oraz mniejsze oddziaływanie linii na środowisko" - wyjaśnił.

PKP PLK podały, że wyższe konstrukcje nowych peronów na stacji w Giżycku ułatwią wsiadanie do pociągów. "Dojście do peronu nr 1 zostanie zapewnione bezpośrednio z placu przydworcowego, a do peronu nr 2 będzie możliwe z przejścia podziemnego z pochylnią, co zapewni wygodny dostęp także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się" - wyjaśniono.

Przebudowany zostanie most na Kanale Łuczańskim i będzie zbudowany wiadukt kolejowy nad ul. św. Brunona, co zapewni sprawny i bezpieczny przejazd pociągów. Bezpieczeństwo pieszych ma poprawić przejście pod torami na ul. Unii Europejskiej, które zastąpi dotychczasowe przejście w poziomie szyn łączące centrum Giżycka z miejską plażą.

PKP PLK poinformowały również, że szeroki zakres prac w Giżycku wymaga wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy. Od czwartku, 4 maja za pociągi obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Sterławki Wielkie - Ełk. Zmiany są uzgodnione z przewoźnikami. Planuje się, że zastępcza komunikacja autobusowa obowiązywać będzie do listopada.

W ramach modernizacji linii na odcinku Giżycko - Ełk przebudowane zostaną także stacje Stare Juchy i Wydminy oraz przystanki Woszczele i Siedliska.

"Aktualnie wykonawca koncentruje prace na przebudowie peronów w Starych Juchach i Wydminach. Gotowa jest konstrukcja nowego wiaduktu kolejowego w Woszczelach. Na całym odcinku prowadzone są prace ziemne, wzmacniany jest grunt, postępuje przebudowa przepustów oraz budowa fundamentów pod słupy sieci trakcyjnej" - podały PKP PLK.

Zakończenie realizacji projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją", na odcinku Ełk - Giżycko jest planowane w 2024 r. Wartość robót to 649 mln zł netto, z czego 499 mln zł to dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kolejny etap projektu, na trasie z Giżycka do Korsz, będzie realizowany w ramach perspektywy finansowej w latach 2021-2027.

"Po zakończeniu wszystkich prac, podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko skróci się o około 50 minut i wyniesie poniżej 2 godzin. Pociągi pasażerskie pojadą dwukrotnie szybciej niż obecnie - z 80 do 160 km/h. Zakres prac wymaga zmian w rozkładzie jazdy i uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej w kierunku Korsz i Olsztyna" - przekazały PKP PLK.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl