Informując w poniedziałek o podpisanym porozumieniu, PERN podkreślił, że współpraca z płocką filią Politechniki Warszawskiej "to szansa na odpowiednie kształtowanie programów edukacyjnych, w większym stopniu adresujących potrzeby biznesu", a także "poprawa jego efektywności, dzięki innowacjom naukowym".

"Dialog pomiędzy przemysłem a uczelniami wyższymi jest koniecznym elementem rozwoju obu tych obszarów" - ocenił prezes PERN Mirosław Skowron, cytowany w komunikacie spółki. Jak zauważył, "biznes daje praktyczne podejście i rozwiązania, natomiast uczelnie niezbędną wiedzę i wykształcone kadry". "To naczynia połączone, które umiejętnie wykorzystane, tworzą dodatkową wartość. Liczymy, że współpraca z Politechniką Warszawską, filią w Płocku, przyczyni się właśnie do tworzenia takiej dodatkowej wartości" - dodał Skowron.

Prorektor płockiej filii Politechniki Warszawskiej prof. Renata Walczak podkreśliła, że podpisanie "strategicznego porozumienia" o współpracy z PERN otwiera tam nowe możliwości dla studentów i wspiera postęp naukowy "w obszarach kluczowych dla przemysłu". "Jesteśmy przekonani, że taka interdyscyplinarna i sektorowa współpraca przyniesie korzyści obu stronom, a przede wszystkim naszym studentom, którzy zdobędą nieocenione doświadczenie i zrozumienie rzeczywistych zagadnień przemysłowych" - powiedziała prof. Walczak.

Jak podał PERN, płocka filia Politechniki Warszawskiej oferuje spółce współpracę m.in. w zakresie wykonywania prac naukowo-badawczych, badań i ekspertyz, przeprowadzania szkoleń, sympozjów i seminariów, udzielania konsultacji technicznych i naukowych, realizacji prac inżynierskich, magisterskich, licencjackich i doktorskich o tematyce związanej z potrzebami spółki, jak również rekomendowania kandydatów spośród studentów do programów stażowych lub pracy.

PERN zapewnił z kolei, iż gwarantuje Politechnice Warszawskiej możliwość współpracy obejmującej np. realizację wspólnych prac badawczo-rozwojowych mających na celu wdrażanie, rozwój i wykorzystanie nowych technik i metod badawczych, ale także organizowania praktyk i staży studenckich oraz warsztatów, seminariów i innych form zwiększających wiedzę studentów z zakresu działalności spółki.

PERN z siedzibą w Płocku to państwowy podmiot. Zarządza m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz bazami ropy naftowej i paliw gotowych.

Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku została powołana w 1967 r. Jej utworzenie związane było z działalnością ówczesnych Mazowieckich Zakładów Rafineryjno-Petrochemicznych, obecnie spółki Orlen, której płocki zakład jest największym kompleksem rafineryjno-petrochemicznym w Polsce. Uczelnia prowadzi m.in. studia inżynierskie obejmujące budownictwo, mechanikę i budowę maszyn, a także technologią chemiczną.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl