Wartość aktywów finansowych netto gospodarstw domowych to aktywa pomniejszone o zobowiązania. Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. wynosiły one 2.030.025 mln zł.

To kwota o 7,4 proc. wyższa, niż na koniec pierwszego kwartału 2022 r. i o 2,6 proc. większą niż w czwartym kwartale 2022 r. Wartość aktywów netto po raz pierwszy w historii przekroczyła 2 biliony złotych - poinformował Polski Fundusz Rozwoju.

Wzrosła także wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych.

Więcej aktywów finansowych niż rok temu

 

Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. wyniosła 2 bln 849,9 mld zł.

To kwota o 3,5 proc. wyższą niż na koniec pierwszego kwartału 2022 r. i o 1,5 proc. większą niż na koniec czwartego kwartału 2022 roku - wskazał Michał Kolasa, analityk PFR w swoim raporcie.

Największą pozycją w aktywach finansowych gospodarstw domowych są depozyty bieżące rozliczeniowe, które odpowiadały za 27,5 proc. aktywów.

Drugim najważniejszym składnikiem aktywów były inne udziały kapitałowe, których udział w całości aktywów wyniósł 13,9 proc.

Na trzecim miejscu znalazły się pozostałe depozyty, które odpowiadała za 12,8 proc. aktywów finansowych.

Te trzy pozycje odpowiadały za ponad 54 proc. aktywów finansowych gospodarstw domowych - mówi raport Kolasy.

Po trzech kwartałach spadku - wzrost

PFR wyliczył, że na depozytach bieżących rozliczeniowych Polacy zgromadzili 784,6 mld zł, czyli o 9,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok temu.

W ujęciu kwartalnym wartość depozytów okazała się o 0,7 proc. większa - był to pierwszy wzrost w ujęciu kwartał do kwartału po czterech spadkach z rzędu - wskazano w raporcie.

Wzrosła także wartość innych udziałów kapitałowych - drugiego największego składnika aktywów finansowych gospodarstw domowych. Do tej kategorii zaliczane są udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach osobowych, spółdzielniach, towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych.

Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. wartość w pozycji pozostałe depozyty wyniosła 364.682 mln zł i była o 99,7 proc. większa w ujęciu rocznym i o 10 proc. większa w ujęciu kwartalnym. Jest to piąty z rzędu wzrost wartości tej pozycji - wskazano w raporcie PFR.

Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. ich wartość wyniosła prawie 395,5 mld zł, co oznacza wzrost w ujęciu kwartalnym o 0,2 proc. i o 15,2 proc. w ujęciu rocznym.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl