Jak oszacował bank centralny Portugalii (BdP), kwota skierowana do tego kraju przez emigrantów między styczniem a czerwcem 2022 r. jest o prawie 100 mln euro większa w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r.

Według ujawnionych w środę wstępnych szacunków BdP rekordowa tendencja utrzymała się również w lipcu br., kiedy portugalscy emigranci przesłali do swojej ojczyzny 377,4 mln euro, czyli o blisko 3 proc. więcej niż w podobnym miesiącu 2021 r.

Największe wpływy od emigrantów kierowane są do Portugalii z Francji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.

Z danych BdP wynika, że w porównaniu z pierwszą połową 2021 r. wzrosła również kwota pieniędzy wysyłanych przez mieszkających w Portugalii imigrantów do państw swojego pochodzenia. W pierwszym półroczu 2022 r. osiągnęła ona poziom 265,5 proc., czyli o 8,3 proc. więcej wobec analogicznego okresu w roku wcześniejszym.

Z Lizbony Marcin Zatyka

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl