Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz, zaznaczyła w czasie piątkowej konferencji w Poznaniu, że ponad 2,5 tys. firm zgłosiło się do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wyrażając zainteresowanie udziałem w odbudowie Ukrainy.

"Zapraszamy już dziś te wszystkie podmioty do Poznania na wrzesień. Naszym zadaniem będzie, aby na tych targach znaleźli się ich potencjalni ukraińscy partnerzy. Wiemy dobrze, że rynek ukraiński jest niezwykle trudnym rynkiem, nie tylko ze względu na działania wojenne, jakie tam są prowadzone, ale także ze względu na złożoność i skomplikowanie prawne, i trudności z +transparentnością procesu gospodarczego+, który tam ma miejsce. Bez partnera lokalnego wejście na ten rynek jest bardzo trudne" - podkreśliła.

Jak dodała, w kongresie mają wziąć udział przedstawiciele ukraińskich "ważnych instytucji publicznych", zarówno centralnych jak i regionalnych.

Emilewicz zapewniła, że organizatorzy kongresu pracują nad tym, by wzięli w nim udział także przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju czy Banku Światowego. "Bo to te trzy instytucje dzisiaj stroją instrumenty finansowe w ramach tzw. platformy odbudowy, które będą płynąć na Ukrainę, której beneficjentami będą - mamy nadzieję - polscy przedsiębiorcy" - mówiła polityk.

Wiceminister dodała, że zainteresowanie wzięciem udziału w kongresie wyraziły również przedstawicielstwa dyplomatyczne zarówno krajów naszego regionu jak i USA, Japonii czy Korei. "Myślę, że tu duża społeczność gospodarcza, europejska i pozaeuropejska, spotka się, po to, aby rozmawiać już o bardzo konkretnych projektach i przedsięwzięciach, które będziemy realizować w przyszłości na Ukrainie" - powiedziała.

Minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk zaznaczył z kolei, że to "dzięki polskiemu zaangażowaniu Ukraina otrzymała status kandydacki". "Walczymy o to, żeby do końca roku otwarto negocjacje z Ukrainą, jako krajem kandydującym do Unii Europejskiej. Wszelkie impulsy pokazujące nasze zaangażowanie we wsparcie dla Ukrainy są pomocne właśnie w kontekście otwarcia potencjalnie tych negocjacji. Ale też trzeba mieć świadomość, że pomagając Ukrainie pomagamy sobie, w wielu wymiarach" - podkreślił.

Prezes zarządu Grupy MTP Tomasz Kobierski zaznaczył, że organizatorzy chcą zaprosić na kongres przedsiębiorców także z innych krajów. Wskazał, że wydarzenie odbędzie się w czterech targowych pawilonach. "Kongres będzie podzielony na kilkanaście ścieżek tematycznych" - wskazał, wymieniając m.in. sprawy warunków współpracy na poziomie rządowym i samorządowym jak i panele poświęcone budownictwu infrastrukturalnemu, energetyce czy cyberbezpieczeństwu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl