Z badania przeprowadzonego przez CBS wynika, że w niepełnym wymiarze godzin pracuje 48 proc. mieszkańców Holandii. Ta forma zatrudnienia jest szczególnie częsta m.in. w sektorach: zdrowia, edukacji i usług. Najczęściej pracują w niepełnym wymiarze godzin kasjerzy (94 proc.), a najrzadziej menedżerowie IT (3 proc.).

Rozkład pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym czasie pracy różni się również ze względu na płeć. "Poniżej 40 godzin tygodniowo pracuje 28 proc. mężczyzn, w porównaniu do 70 proc. kobiet" - przekazał holenderski urząd. "13 proc. zatrudnionych pracuje ponad 40 godzin tygodniowo, w czterech na pięć przypadków byli to mężczyźni" - dodał CBS.

Tymczasem w sąsiedniej Belgii w niepełnym wymiarze godzin pracuje jedynie co czwarty zatrudniony. Odpowiada to 40 proc. zatrudnionych kobiet i 11,5 proc. pracujących mężczyzn - przekazał belgijski portal VRT Nws.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl