Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2024.

"W przypadku istniejących jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi premia gwarantowana indywidualna w 2024 r. wyniesie 146,93 zł/MWh, natomiast dla istniejących małych jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi w roku 2024 - 79,88 zł/MWh" - wskazano w OSR.

Dodano, że premia gwarantowana dla istniejących jednostek kogeneracji w odniesieniu do jednostek opalanych innymi paliwami, została przyjęta na poziomie 31,42 zł/MWh, a premia gwarantowana dla istniejących małych jednostek kogeneracji w odniesieniu do jednostek opalanych innymi paliwami, została przyjęta na poziomie 0 zł/MWh.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl