Jak wynika ze wstępnych danych Izby Zbożowo-Paszowej, import ryżu do Polski w pierwszych 5 miesiącach br. wyniósł ponad 80 tys. ton o łącznej wartości 61 mln dol. i był o 62 proc. większy od importu w tym samym okresie w 2022 r.

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska zauważyła w komentarzu dla PAP, że Polska jest importerem ryżu, ale także re-eksporterem. "W kraju prowadzone jest przetwórstwo i re-eksport na wewnętrzne rynki Unii Europejskiej" - stwierdziła.

Wyjaśniła ponadto, że w latach 2021-2022 światowe łańcuchy dostaw zostały zerwane z uwagi na ograniczenia w dostępie do kontenerów i opóźnienia wysyłek towarów. "Mając to na uwadze rok 2021 i 2022 był okresem piętrzących się trudności w imporcie ryżu m.in. do Polski" - wskazała ekspertka.

Dodała, że przełom roku 2022/2023 przyniósł "zdecydowaną poprawę dostępności i terminowości dostaw", trudno zatem jest porównywać te okresy. Ponadto wielu importerów z początkiem 2023 roku - zwróciła uwagę - zostało zmuszonych do odbudowywania zapasów bezpieczeństwa, aby realizować bieżącą produkcję i dostawy do odbiorców bez zakłóceń, co miało miejsce w latach poprzednich.

Piątkowska wskazała, że w ostatnich miesiącach światowy handel ryżu został dotknięty przez prognozowaną obniżkę produkcji, spowodowaną niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz ograniczeniami w dostępie do surowca.

"Wpłynęło to na systematyczny wzrost cen ryżu na światowych rynkach" - stwierdziła. Ekspertka zwróciła także uwagę, że w wyniku rosnącej inflacji rząd Indii, które odpowiadają za ok. 40 proc. światowego handlu ryżem, wprowadził 20 lipca zakaz eksportu ryżu białego, ponad ten wprowadzony w roku ubiegłym na ryż łamany, dostarczany głównie do krajów afrykańskich.

"Już w chwili obecnej przekłada się to na dalszy wzrost cen surowca na świecie. Decyzje rządu Indii co do potencjalnych kolejnych ograniczeń w eksporcie będą miały kluczowe znaczenie dla rynku" - oceniła prezes IZP.

Zauważyła także, że w krajach eksportujących z Azji południowo-wschodniej (m.in. Wietnam, Kambodża) pojawiają się informacje o brakach w dostępności ryżu. Z kolei w krajach importujących (np. Filipiny, Indonezja, Malezja) pojawiają się informacje o wzrastającym popycie na ryż, z uwagi na zaniepokojenie bezpieczeństwem dostaw tego surowca.

"Mając na uwadze zbliżające się w kolejnym roku wybory w Indiach, spodziewać się można, że ograniczenia w eksporcie zostaną utrzymane, w celu ograniczenia lokalnej presji inflacyjnej. Ponadto potencjalne ograniczenia w innych czołowych krajach eksportujących ryż mogą spotęgować kryzys żywnościowy w regionie. Taka decyzja może mieć daleko idące konsekwencje dla globalnego handlu i dalszego gwałtownego wzrostu cen ryżu na światowych rynkach, w tym na okresowe ograniczenia w dostępie do surowca" - podsumowała Piątkowska.

Izba Zbożowo-Paszowa jest organizacją branżową funkcjonującą od 1997 roku. Zrzesza ona ok. 60 firm z sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego i międzynarodowego obrotu zbożami i surowcami paszowymi, a także przemysłu biopaliw.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl