Program pt. "Bezpieczna Przyszłość Polaków" zakreśla perspektywę do 2031 r.

Wśród propozycji programowych znalazły się bezpłatne bilety kolejowe dla seniorów od 70. roku życia, a także wprowadzenie w porozumieniu z samorządami wspólnego biletu w atrakcyjnej cenie, który będzie obowiązywał na wszystkie pociągi w całej Polsce. "Doprowadzimy do dalszego wzrostu liczby pasażerów polskiej kolei. Naszym celem jest 400 mln pasażerów w 2027 r." - wskazano.

W programie wymieniono budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, wraz z siecią kolejową. "Równolegle będziemy utrzymywać i rozwijać regionalne porty lotnicze, takie jak Kraków-Balice, Rzeszów-Jasionka, Katowice-Pyrzowice czy Zielona Góra-Babimost. Będą one komplementarne względem CPK, a przy tym dzięki nim jeszcze skuteczniej zadbamy o rozwój gospodarczy polskich regionów. Efektem będzie pojawienie się na nich nowych, dostępnych dla lokalnych społeczności połączeń krajowych i międzynarodowych, a także wzmocnienie bezpieczeństwa państwa. Zachowane zostanie także Lotnisko Chopina w Warszawie" - zadeklarowano.

W dokumencie znalazły się też inwestycje umożliwiające rozwój małych i średnich portów, takich jak Darłowo, Kołobrzeg, Ustka, Łeba, Władysławowo i Elbląg. Celem rozwoju portów morskich jest 260 mln ton przeładowanych towarów w okresie 10 lat we wszystkich portach morskich - napisano.

W części poświęconej energetyce podkreślono, że do 2030 r. moc zainstalowana w OZE ulegnie podwojeniu, ponadto kontynuowane będą inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne, a także w energię jądrową, która docelowo stanowić będzie podstawę polskiego miksu energetycznego i zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne.

Zapewniono, że do czasu zrealizowania inwestycji w OZE i energetykę jądrową, węgiel jest i pozostanie gwarancją polskiego bezpieczeństwa energetycznego. "Utrzymamy wydobycie w krajowych zakładach wydobywczych, aby zapewnić odpowiednią ilość surowca dla energetyki. Będziemy kontynuować proces tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i wspierać jej funkcjonowanie tak długo, jak będzie to konieczne, także poprzez inwestycje w utrzymanie i niezbędne modernizacje bloków węglowych. Zrealizujemy porozumienia społeczne zawarte z przedstawicielami branży górniczej i energetycznej. Ochronimy polską energetykę przed wpływami ideologii klimatycznej" - zaznaczono.

W programie założono, że liczba prosumentów podwoi się, będzie ich ponad 2,5 mln. Kontynuowane mają być programy osłonowe. "Gwarantujemy, że w dalszym ciągu będziemy wprowadzać konkretne rozwiązania, które skutkować będą akceptowalnymi cenami energii i ciepła - zarówno dla polskich rodzin, jak i innych ważnych społecznie podmiotów" - podkreślono.

Zapowiedziano ukrócenie niekontrolowanych wzrostów cen za wywóz nieczystości. W tym celu ma być wprowadzona instytucja narodowego regulatora, który będzie zatwierdzał gminom stawki za wywóz śmieci i kontrolował koszty wchodzące w skład taryfy za odpady. W dokumencie zapisano też, że do 2031 r. zlikwidowanych zostanie 500 tys. pieców węglowych. "Dzięki inwestycjom i programom wspierającym obywateli będziemy dążyć do znacznego zmniejszania emisji CO2 i poprawy jakości środowiska w Polsce" - dodano.

Podkreślono, że program "bezpieczny kredyt 2 proc." będzie funkcjonował do czasu, gdy zmniejszą się koszty kredytów udzielanych przez banki w ramach zwykłej oferty; kontynuowany będzie też program budownictwa socjalnego i komunalnego oraz społecznego budownictwa czynszowego.

"Do wykorzystania na cele mieszkaniowe uruchomione zostaną także grunty należące do spółek Skarbu Państwa. Stworzy to dodatkowy potencjał do budowy mieszkań, zwłaszcza w dużych aglomeracjach" - zapowiedziano.

Wskazano, że kluczowym zadaniem do 2031 r. jest zapewnienie stabilizacji polskiemu rolnictwu i polskiej wsi. "Stworzymy takie warunki instytucjonalne, prawne i środowiskowe, które pozwolą wszystkim rolnikom, także tym prowadzącym małe gospodarstwa, żyć z produkcji rolnej" - zapewniono. "Wybudujemy Terminal Towarowy (AgroPort) oraz rozbudujemy infrastrukturę portów, działającą na potrzeby eksportu towarów rolno-spożywczych na rynki światowe (przy zaangażowaniu spółek z udziałem Skarbu Państwa)" - podano.

Zadeklarowano repolonizację przemysłu przetwórczego w rolnictwie. "Odzyskamy znaczące zakłady przetwórcze, w szczególności z branży owoców miękkich, przetwórstwa mięsa i pozostałych" - stwierdzono.

"Nadal będziemy monitorować przepływ handlowy z Ukrainą oraz kontrolę jakości importowanych produktów rolnych. Będziemy także podejmować kolejne działania w ramach Unii Europejskiej na rzecz ochrony interesów polskich rolników poprzez budowanie stabilnych sojuszy i silnych koalicji z krajami, będącymi w podobnej sytuacji" - zapisano w programie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl