Jak przekazano projekt rozporządzenia określa podział środków finansowych na realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 na poszczególne priorytety, cele szczegółowe lub rodzaje interwencji.

Przyjęty w projektowanym rozporządzeniu podział środków uwzględnia wysokość środków finansowych ustaloną w programie. Kwota alokacji wynosi 731 982 790,00 euro, w tym wkład EFMRA to 512 387 953,00 euro oraz wkład krajowy 219 594 837,00 euro.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie dzień po jego ogłoszeniu, co zapewni możliwość sprawnej realizacji zadań w zakresie wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - przekazano w uzasadnieniu.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

misz/ drag/

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl