Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, proponowane zmiany mają na celu wprowadzenie pojęcia pojazdu najmowanego. Zauważono, że unijna dyrektywa stanowi, iż każde państwo członkowskie zezwala na użytkowanie w obrębie swojego terytorium, w celu ruchu drogowego między państwami członkowskimi, pojazdów najmowanych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego m.in. pod warunkiem, że pojazd jest zarejestrowany lub został włączony do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego.

Dodano, że ustanowiony zostanie zamknięty katalog przesłanek, na podstawie których dopuszczone jest wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy pojazdem najmowanym zarejestrowanym lub dopuszczonym do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego.

W Ocenie Skutków Regulacji podano, że jednocześnie zostaną wprowadzone zmiany w ustawie o transporcie drogowym znoszące wobec przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową ograniczenie w postaci nakazu wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej pojazdów zarejestrowanych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzone zmiany umożliwią przedsiębiorcom wykonującym krajowy i międzynarodowy transport drogowy rzeczy korzystanie z pojazdów najmowanych.

Wskazano, że z pojazdu najmowanego zarejestrowanego lub dopuszczonego do ruchu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej będą mogli również korzystać przedsiębiorcy wykonujący krajowe i międzynarodowe przewozy rzeczy na potrzeby własne.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl