W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów, które ma znowelizować rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2023. Jak wskazano w uzasadnieniu, projektowana zmiana polega na wprowadzeniu nowej ścieżki procedowania wniosków "dotyczących objęcia akcji w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub spółkach z udziałem państwowej osoby prawnej (...) w celu zwiększenia potencjału przemysłu zbrojeniowego poprzez produkcję lub handel bronią, amunicją lub materiałami wojennymi i usługami. Chodzi o wprowadzenie alternatywnej wobec obowiązku sporządzenia biznesplanu możliwości sporządzenia programu inwestycyjnego.

"Spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, reprezentujące sektor przemysłu zbrojeniowego, nie są podmiotami prowadzącymi działalność według wyłącznie wolnorynkowych reguł. Ich funkcjonowanie wpisane jest w prowadzoną przez państwo politykę obronności i bezpieczeństwa. Wobec trwającej w Ukrainie wojny oraz wzrastających napięć na linii NATO-Rosja, spółki te muszą niezwłocznie i elastycznie reagować na potrzeby wynikające z konieczności podnoszenia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. W takiej sytuacji nie jest możliwe opracowanie biznesplanu, który jest narzędziem właściwym dla oceny inwestycji dotyczącej podmiotów prowadzących swobodną działalność gospodarczą, zgodnie z zasadami gry rynkowej" - wskazano w uzasadnieniu.

Dodano, że dla tej gałęzi przemysłu znaczenie ma także kwestia ochrony bezpieczeństwa informacji związanych z planowanymi inwestycjami. Poza tym funkcjonuje ona w oparciu o inne cele oraz warunki toteż zastosowanie wobec przemysłu obronnego tożsamych wymogów jak wobec innych gałęzi przemysłu może być niewłaściwe - mowa tutaj np. o stopie zwrotu inwestycji, czy innych parametrach.

"Z powyższych względów w miejsce biznesplanu wprowadza się +program inwestycyjny+. Przy czym zawierać on będzie szereg informacji (...) pozwalających na jego ocenę pod względem zasadności objęcia akcji w danej spółce, a w szczególności: określenie celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu i jego podstawowych założeń oraz opis przeznaczenia środków z planowanego objęcia akcji pochodzących z Funduszu; ogólny opis działań technicznych inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, w szczególności ogólny opis technologii, niezbędnych atestów i licencji, nakładów inwestycyjnych, źródeł finansowania, oczekiwanych zdolności produkcyjnych oraz planu produkcji i zapotrzebowania; plan nakładów inwestycyjnych zawierający ramowy harmonogram realizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu oraz ostateczny termin zakończenia i rozpoczęcia użytkowania inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu wraz z harmonogram rzeczowym i finansowym" - stwierdzono w uzasadnieniu.

Jednocześnie, jak wskazano, zasadność objęcia akcji, a także ocena programu inwestycyjnego, będzie weryfikowana poprzez opinię Ministra Obrony Narodowej oraz akceptację programu inwestycyjnego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl