W odpowiedzi na pytania PAP, rzecznik PK prok. Łukasz Łapczyński poinformował, że na koniec czerwca w prokuraturze prowadzone były 54 śledztwa dotyczące nieodpowiedniego postępowania z odpadami, w toku których zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono 296 podejrzanym. 148 z nich usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. 105 podejrzanych trafiło do aresztu.

PK podała, że w pierwszej połowie 2023 r. do sądów skierowano 48 spraw, przeciwko 98 oskarżonym o czyny z art. 183 kk, czyli nielegalne postępowanie z odpadami. 31 oskarżonym zarzucono w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec oskarżonych zastosowano 7 mln zł zabezpieczenia majątkowego.

Z kolei w 2022 r. jednostki prokuratury skierowały akty oskarżenia w 128 sprawach przeciwko 241 oskarżonym, w tym wobec 35 oskarżonych zarzuty dotyczą również działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Wobec sprawców zastosowano zabezpieczenie majątkowe na kwotę 22 mln zł.

Jak poinformował Łapczyński, postępowania dotyczące nielegalnego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi koordynuje i monitoruje Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej.

"W jednostkach prokuratury szczebla okręgowego i regionalnego wyznaczono prokuratorów - koordynatorów tych postępowań. Ich celem jest gromadzenie danych o tego rodzaju przestępczości, co pozwala na ocenę skali zjawiska i ujawnianie ew. powiązań personalnych pomiędzy poszczególnymi osobami dopuszczającymi się tego rodzaju przestępstw m.in. pod kątem popełniania ich w ramach zorganizowanej przestępczości, utrzymywanie i koordynowanie w zależności do potrzeb współpracy z właściwymi organami, a także inicjowanie postępowań prokuratury na płaszczyźnie poza karnej. Ponadto w Prokuraturze Krajowej opracowano i przekazano prokuratorom wskazówki dotyczące metodyki prowadzenia tego rodzaju postępowań" - podała prokuratura.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl