• Jak poinformowano, od sierpnia 2022 r. wartość MIK jest poniżej poziomu neutralnego (100,0). 
  • To oznacza przewagę nastrojów negatywnych i odzwierciedla utrzymujące się obawy przedsiębiorców związane z niepewnością warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Podkreślono, że wartość obecnego MIK jest o 9,3 pkt niższa niż ubiegłoroczny odczyt majowy (104,9 pkt), który odzwierciedlał pozytywną ocenę koniunktury w polskiej gospodarce.

O pogorszeniu nastrojów wśród polskich firm zadecydowało w kwietniu przede wszystkim obniżenie wartości wskaźników dla inwestycji oraz wartości sprzedaży. - Na ich pogorszenie wpłynęła niepewność sytuacji gospodarczej, która dla 76 proc. przedsiębiorców stanowi dużą lub bardzo dużą barierę w prowadzeniu działalności. Z majowego pomiaru wynika, że obecnie więcej firm skarży się na koszty pracownicze niż na ceny energii (odpowiednio 72 proc. i 67 proc.). Jeszcze trzy miesiące temu rosnące ceny energii były bardziej uciążliwą barierą niż koszty pracownicze" - zauważyła ekspertka z zespołu foresightu Gospodarczego PIE Aleksandra Wejt-Knyżewska.

"Maj to już dziesiąty miesiąc z rzędu, w którym u przedsiębiorców przeważają nastroje negatywne" - skomentowała analityczka.

W majowym odczycie - podobnie jak w lutym i marcu - najwyższe wartości wskaźników komponentów MIK odnotowano dla wynagrodzeń (108,7 pkt), zatrudnienia (108,5 pkt) i płynności finansowej (105,4 pkt). O ile wskaźnik zatrudnienia wzrósł w ujęciu miesiąc do miesiąca (+5,1 pkt), to dla płynności finansowej i wynagrodzeń spadł (odpowiednio: -2,7 pkt i -1,8 pkt). Największy spadek mdm odnotowano w wartości sprzedaży (-9,3 pkt), która od dziesięciu miesięcy pozostaje z wartością poniżej 100,0 pkt, podobnie jak nowe zamówienia. Jednak wzrost wskaźnika liczby nowych zamówień mdm, już trzeci miesiąc z kolei, może zapowiadać korzystne zmiany w funkcjonowaniu firm - oceniono.

Wskazano, że lepsze są oceny wartości mocy produkcyjnych mdm (+2,4 pkt) i o 5,4 pkt wyższe niż w odczycie marcowym, w którym odnotowaliśmy najniższy poziom (88,9 pkt) w historii prowadzenia pomiarów (od stycznia 2021 r).

Jednocześnie utrzymują się niekorzystne zmiany wskaźnika nakładów inwestycyjnych, który od rozpoczęcia badania nie przekroczył poziomu neutralnego, a w odczycie majowym widać jego pogorszenie m/m (-2,7 pkt) - podano.

W majowym odczycie jedynie wskaźnik zatrudnienia wzrósł w ujęciu rok do roku, podczas gdy pozostałe komponenty MIK spadły, najbardziej dla płynności finansowej (-20,3 pkt) oraz wydatków na inwestycje (-17,8 pkt).

"Pogorszenie majowych wskaźników MIK, w porównaniu z kwietniowymi, staje się już do pewnego stopnia tradycją w krótkiej historii wskaźnika. Skala spadku wskaźnika w tym roku (z 96,4 w kwietniu do 95,6 w maju) jest nieco mniejsza niż w dwóch poprzednich latach (z 97,1 do 95,0 w 2021 r. i ze 108,6 do 104,9 w 2022 r.). Można to odczytywać jako informację dającą nadzieję na poprawę sytuacji firm w nadchodzących miesiącach. Nadzieja ta jest dodatkowo wzmacniana przez poprawiający się, choć wciąż będący poniżej odczytu neutralnego, komponent dotyczący nowych zamówień. Wciąż rośnie też komponent zatrudnienia. Natomiast niepokój może budzić zatrzymanie wzrostowego trendu składnika bieżącej sprzedaży oraz kontynuacja spadkowych tendencji składników inwestycyjnego oraz płynności finansowej" - zauważył dyrektor Departamentu Badań i Analiz BGK Mateusz Walewski.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest narzędziem badającym nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce opracowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego. MIK powstaje co miesiąc na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa. Poziomy liczbowe MIK obliczane są na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału <0;200>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl