Jak przypomniał uczestniczący w sobotniej uroczystości wmurowania kapsuły szef kancelarii premiera Marek Kuchciński, w kwietniu 2021 roku w Ministerstwie Infrastruktury finalizowano sprawę budowy nowego mostu kolejowego na Sanie w Przemyślu, dla kolei dużych prędkości.

"Ustaliliśmy wtedy, że zachowany zostanie historyczny charakter obiektu, a nowy most zostanie wybudowany między zabytkowymi, ponad 100-letnimi przęsłami, ratując w ten sposób zabytkowy krajobraz miasta" - powiedział Kuchciński.

"Prace są intensywne, a dziś wmurowaliśmy kapsułę czasu. Most nad Sanem jest miejscem symbolicznym, swoje przeszedł przed II wojną światową, a podczas wojny był świadkiem krwawych walk i wsparciem podczas ucieczek. Chcemy także wzbogacić tę przestrzeń i zapewnić zarówno mieszkańcom, jak i turystom plenerowe obcowanie ze sztuką" - zaznaczył.

Zwrócił uwagę na rolę w tej kwestii Muzeum Ziemi Przemyskiej, które włączy się w projekt, jako organizator wystaw na pozostawionym dla pieszych starym moście.

We wmurowanej w sobotę kapsule czasu znalazło się wspólne zdjęcie uczestniczących w uroczystości, w tym m.in. Marka Kuchcińskiego i prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakuna, a także dwie dzisiejsze gazety i podpisane pismo z przedstawioną po krótce historią mostu kolejowego.

Powstająca w Przemyślu nowa przeprawa będzie zawierała elementy zabytkowej konstrukcji. Powstaje bowiem między trzema zabytkowymi przęsłami istniejącej przeprawy kolejowej, które zostały już przesunięte i posadowione na nowe, docelowe podpory.

Nowy obiekt zapewni sprawne i bezpieczne podróże pociągiem m.in. z Przemyśla do Rzeszowa, Krakowa, czy na Dolny Śląsk.

Jest to kontynuacja inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na trasie nr 91 Kraków - Medyka. Inwestycja, za ponad 60 mln zł netto, jest współfinansowana ze środków unijnych POIiŚ.

"Inwestycje PLK SA, realizowane przy efektywnym wykorzystaniu środków unijnych m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, sprzyjają rozwojowi polskiej kolei, jako ekologicznego środka transportu. Budowa nowych obiektów, w tym na Podkarpaciu, ma istotne znaczenie w podróży pociągiem i dla przewozów towarów. Zapewnia sprawność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego" - podkreślił Radosław Celiński, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK S.A. przekazała, że powstały już nowe przyczółki, a kolejne roboty obejmują filary, m.in. zbrojenia i wykonanie ław fundamentowych. Wzdłuż toru nr 2, od strony Medyki, scalane są elementy docelowych konstrukcji obiektu. Wykonanie "by-passu", umożliwia prowadzenie ruchu w trakcie realizowanych robót budowalnych.

Efektem inwestycji będą dwie nitki nowych mostów, które zagwarantują sprawne i bezpieczne podróże koleją.

"Przewoźnicy zyskają lepsze warunki do tworzenia atrakcyjnej oferty dla pasażerów. Z korzyścią dla miasta, zachowane zostaną zabytkowe elementy kolejowej przeprawy. Jedna nitka posłuży do zaadaptowana na ścieżkę pieszo-rowerową, druga zostanie wykorzystana przez Muzeum Ziemi Przemyskiej" - dodała.

W listopadzie br., planowane jest oddanie jednego nowego toru na moście do ruchu pociągów, a drugiego - w grudniu.

W ramach inwestycji kolejowej, pod mostem przewidziano także zakres prac drogowych. Dzięki temu korzystnie zmieni się system komunikacji miejskiej w Przemyślu.

Prace pod obiektem mają się zakończyć w pierwszym kwartale 2024 r.

Inwestycja PLK SA w Przemyślu realizowana jest w ramach projektu: "Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, etap II". Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest poprawa spójności sieci kolejowej, wzrost bezpieczeństwa i konkurencyjność transportu kolejowego.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl