Jak wynika z raportu IPO Watch Europe firmy doradczej PwC, w pierwszym półroczu br. na giełdzie w Warszawie było 6 IPO (pierwotna oferta publiczna - Initial Public Offering, IPO), wobec 9 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wszystkie tegoroczne i zeszłoroczne debiuty miały miejsce na rynku NewConnect, a łączna wartość przeprowadzonych transakcji wyniosła 14,7 mln zł (3,2 mln euro).

Oznacza to spadek - według badania - o 46,2 proc. w porównaniu do 2021 r., podczas którego w pierwszym kwartale łączna wartość IPO wynosiła 27,3 mln zł (6,9 mln euro).

Spośród 6 IPO przeprowadzonych na rynku NewConnect - przekazano - największą pod względem wartości ofertę przeprowadziła spółka z branży gier VRFabric z IPO o wartości 6,1 mln zł (1,3 mln euro). "Drugie i trzecie miejsce przypadło odpowiednio spółce z sektora logistyki Robs Group Logistic (oferta o wartości 3,0 mln zł) oraz FrozenWay - spółka prowadząca studio deweloperskie i wydająca gry (oferta o wartości 2,7 mln PLN)" - stwierdzono.

Od początku br. indeksy WIG i WIG20 urosły odpowiednio o 17 proc. i 15 proc., przy czym "w zasadzie całość wzrostu jest zasługą poprawy nastrojów w drugim kwartale właśnie". WIG i WIG20 w II kw. wzrosły odpowiednio o 15 proc. i 17 proc. przy "wciąż wysokiej inflacji i niezmienionym poziomie stóp procentowych".

"Po dość jałowym pierwszym kwartale zainteresowanie akcjami z rodzimego parkietu wzrosło i weszliśmy z powrotem w trend wzrostowy, zostawiając bessę z 2022 roku w tyle" - ocenił cytowany w raporcie Kamil Wardzyński z PwC Polska.

"Sama względna poprawa nastrojów na rynku nie wystarcza - wydaje się, że poza nimi wciąż kluczową rolę przy następnym IPO będą odgrywały nie tylko solidne fundamenty i perspektywy, ale i oczekiwania konkretnych inwestorów i ich ostrożne podejście, które łącznie będą uzasadniać wycenę biznesu. Pozostaje nam więc wciąż poczekać na kolejną próbę debiutu na rynku głównym GPW" - dodał.

Zgodnie z raportem, wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w pierwszym półroczu br. wyniosła 3,8 mld euro. Oznacza to spadek o 27 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. (5,2 mld euro).

Jak dodano, drugi kwartał br. nie przyniósł lepszych nastrojów, a rynki IPO w Europie były w dużej mierze zamknięte. "W okresie od stycznia do czerwca 2023 r. miało miejsce jedynie 45 debiutów (wobec 66 w I połowie 2022 r.)" - wskazano.

Zgodnie z raportem, aktywność na rynku pierwotnym została ograniczona przez: wysokie stopy procentowe, uporczywą inflacją i obawy dotyczące wycen. "Ograniczony apetyt na IPO był szczególnie widoczny na rynkach w Stanach Zjednoczonych i Europie, wskutek czego Chiny kontynentalne zdominowały rynek debiutów giełdowych w II kwartale 2023 r., odpowiadając za prawie 50 proc. globalnej wartości środków pozyskanych w drodze IPO" - oceniono.

Jak zauważył cytowany w raporcie ekspert PwC Polska Bartosz Margol, aktywność w zakresie IPO w pierwszym półroczu 2023 r. "pozostawała daleka od oczekiwań", ale "ożywienie przyniósł początek lipca, kiedy odnotowano kilka znaczących transakcji".

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Począwszy od raportu za II kwartał 2019 roku IPO Watch Europe obejmuje wyłącznie oferty o wartości powyżej 5 mln USD.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl