W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność 2023-04-21 1D 5D 1M 3M 12M Polska 2-letnie 6,08 6,17 6,16 5,82 5,99 6,38 2023-04-20 Polska 5-letnie 6,09 6,17 6,16 5,84 5,91 6,66 2023-04-20 Polska 10-letnie 6,10 6,17 6,21 5,96 5,97 6,10 2023-04-20 Węgry 3-letnie 10,53 10,60 10,80 10,66 9,83 6,94 2023-04-20 Węgry 5-letnie 9,24 9,34 9,61 9,57 8,10 6,98 2023-04-20 Węgry 10-letnie 8,36 8,45 8,67 8,67 7,43 6,63 2023-04-20 Czechy 2-letnie 5,59 5,61 5,73 5,30 5,63 5,29 08:41:00 Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06 Czechy 10-letnie 4,81 4,81 4,85 4,57 4,35 4,32 08:42:00 Turcja 2-letnie 14,84 14,23 15,09 11,52 10,00 20,78 2023-04-19 Turcja 5-letnie 17,10 16,93 14,03 10,43 8,94 23,10 2023-04-19 Turcja 10-letnie 11,82 11,82 12,30 11,10 9,88 20,90 2023-04-19 Irlandia 2-letnie 2,84 2,86 2,80 2,50 2,52 0,20 08:42:00 Irlandia 5-letnie 2,74 2,75 2,78 2,72 2,45 0,90 08:42:00 Irlandia 10-letnie 2,85 2,86 2,87 2,75 2,60 1,53 08:42:00 Włochy 2-letnie 3,44 3,45 3,40 3,01 2,99 0,53 08:42:00 Włochy 5-letnie 3,77 3,80 3,79 3,56 3,45 1,81 08:42:00 Włochy 10-letnie 4,28 4,32 4,30 4,12 3,99 2,61 08:42:00 Portugalia 2-letnie 2,91 2,90 2,84 2,68 2,64 0,39 08:42:00 Portugalia 5-letnie 2,88 2,89 2,89 2,74 2,57 1,25 08:42:00 Portugalia 10-letnie 3,27 3,29 3,29 3,13 3,05 1,95 08:42:00 Hiszpania 2-letnie 3,14 3,13 3,13 2,87 2,76 0,49 08:42:00 Hiszpania 5-letnie 3,13 3,15 3,13 2,97 2,77 1,25 08:42:00 Hiszpania 10-letnie 3,46 3,49 3,48 3,33 3,14 1,90 08:42:00 Niemcy 2-letnie 2,89 2,90 2,88 2,62 2,58 0,20 08:42:00 Niemcy 5-letnie 2,48 2,49 2,47 2,31 2,21 0,70 08:42:00 Niemcy 10-letnie 2,43 2,45 2,44 2,29 2,18 0,95 08:42:00 Francja 2-letnie 3,03 3,02 3,03 2,74 2,72 0,21 08:42:00 Francja 5-letnie 2,82 2,83 2,82 2,68 2,49 0,92 08:42:00 Francja 10-letnie 2,98 3,00 3,01 2,82 2,63 1,41 08:42:00 Wielka Brytania 2-letnie 3,73 3,83 3,52 3,22 3,49 1,58 2023-04-20 Wielka Brytania 5-letnie 3,63 3,72 3,41 3,17 3,30 1,65 2023-04-20 Wielka Brytania 10-letnie 3,77 3,86 3,58 3,31 3,38 1,92 2023-04-20 Japonia 2-letnie -0,04 -0,04 -0,04 -0,07 -0,02 -0,05 08:42:00 Japonia 5-letnie 0,16 0,17 0,17 0,06 0,20 0,02 08:42:00 Japonia 10-letnie 0,47 0,47 0,48 0,25 0,39 0,25 08:42:00 USA 2-letnie 4,12 4,14 4,10 4,17 4,17 2,68 08:42:00 USA 5-letnie 3,61 3,63 3,61 3,75 3,56 2,97 08:42:00 USA 10-letnie 3,52 3,53 3,51 3,61 3,48 2,91 08:42:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl