W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada nie zmieniła stóp procentowych, a więc główna stopa procentowa NBP - stopa referencyjna - została utrzymana na poziomie 6,75 proc.

Ostatni raz RPP zmieniła stopu procentowe we wrześniu 2022 r.

"(…) ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki" - stwierdzono w komunikacie RPP po posiedzeniu.

Rada uznała, że na spadek inflacji będzie wpływać m.in. osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl