Zadaniem pełnomocnika będzie m.in. wsparcie spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Aktywów Państwowych wykonuje prawa z akcji albo udziałów, w realizacji bądź planowaniu inwestycji zagranicznych i monitorowanie działań prowadzonych w związku z rozwojem inwestycji zagranicznych.

Do zadań pełnomocnika ma również należeć monitorowanie podejmowanych przez spółki Skarbu Państwa działań związanych z funkcjonowaniem łańcuchów dostaw "o istotnym znaczeniu ekonomicznym lub społecznym w zakresie prowadzonej przez spółki działalności".

Pełnomocnik będzie też miał inicjować tworzenie i aktualizacje strategii inwestowania przez spółki na rynkach zagranicznych oraz monitorować działania służące ich realizacji.

Zaplanowano, że Rada Ministrów przyjmie projekt rozporządzenia do końca tego roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl