• Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
  • Przyjęto także Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2022 - poinformowała KPRM.

- Dochody budżetu państwa za 2022 r. wyniosły 504,8 mld zł. Natomiast wydatki budżetu zostały zrealizowane na poziomie 517,4 mld zł. Pozwoliło to na zamknięcie deficytu budżetowego kwotą 12,6 mld zł, co oznacza, że został on wykonany w 42,1 proc. - wobec planowanego w ustawie budżetowej poziomu 29,9 mld zł - przekazano.

Jak zauważono, realny PKB w ub.r. zwiększył się o 5,1 proc. pomimo szoku związanego z wybuchem wojny na Ukrainie, który negatywnie wpłynął na tempo wzrostu PKB i spowodował silny wzrost inflacji. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (bez jednostek mikro, tj. firm zatrudniających do 9 osób) było o 2,2 proc. wyższe niż rok wcześniej, w tym w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,6 proc.

Dodano, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2022 r. wyniosła 5,2 proc. tj. o 0,6 pp. mniej niż rok wcześniej. Nominalny wzrost funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniósł 14,0 proc.

Jak stwierdzono, głównym impulsem dla inflacji w 2022 r. była agresja Rosji na Ukrainę i szantaż energetyczny Rosji. Wzrost inflacji związany był także ze wzrostem cen surowców na rynkach światowych (zwłaszcza surowców energetycznych i rolnych), a także z odbudową aktywności gospodarczej po pandemii. - Od marca 2022 r. inflacja utrzymywała się na poziomie dwucyfrowym, a średnio w całym roku wyniosła 14,4 proc. - stwierdzono.

Przypomniano, iż w celu obniżenia inflacji rząd wprowadził rozwiązania w ramach tzw. tarcz antyinflacyjnych. Działania te przewidywały obniżenie stawek VAT i akcyzy na energię elektryczną i cieplną, gaz, paliwa oraz podstawowe produkty żywnościowe i nawozy. "Obowiązywanie tarcz było w miarę potrzeby przedłużane - w przypadku większości rozwiązań do końca 2022 r." - wskazano.

Jak poinformowano, w ub.r. przyspieszyła dynamika inwestycji publicznych, której wzrost nominalny wyniósł 14,3 proc. rdr i w relacji do PKB osiągnęła poziom 4,0 proc.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl