Projekt dotyczy ułatwienia nabywania przez gminy nieruchomości zajętych pod drogi, które pozostają w ich władaniu od co najmniej 20 lat, ale nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych, a są drogami ogólnodostępnymi o utwardzonej powierzchni, po których odbywa się ruch pojazdów i pieszych.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, drogi te stanowią uzupełnienie sieci tras służących miejscowym potrzebom, funkcjonalnie zbliżone są do dróg publicznych i są połączone z drogami publicznymi. Wskazano, że występujące problemy związane z brakiem uregulowania stanu prawnego niektórych dróg dotyczą szczególnie terenów górskich i podgórskich objętych dawniej zaborem austriackim.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu 15 maja tego roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl