Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych, przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie instytucji tzw. wezwań miękkich. W noweli wprowadzono także zmiany służące poprawie efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się. W ich efekcie Prezes UOKiK zyska większą elastyczność w sposobie nakładania kar finansowych za nadmierne opóźnianie się z realizacją zobowiązań finansowych wobec kontrahentów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl