We wtorek na stronach KPRM poinformowaniu o przyjęciu przez rząd projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zakładającego kolejną pomoc dla sektora rolnego w Polsce.

"Dla rządu ochrona polskiego rolnictwa ma znaczenie priorytetowe. Dlatego Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie. Przyjęte rozporządzenie ma na celu umożliwienie udzielania pomocy w pełnej wysokości wszystkim producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o pomoc nadzwyczajną dla sektora zbóż i nasion oleistych" - przekazano w komunikacie.

W projekcie znalazło się rozwiązanie dotyczące udzielenia pomocy producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę i którzy nie otrzymali wsparcia na podstawie przepisów rozporządzenia rządu (z dnia 21 kwietnia 2023 r.) ws. ustanowienia środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych.

Zgodnie z komunikatem pomoc ma być udzielana na wniosek producenta rolnego, który zostanie złożony do końca października br.

Jednocześnie - jak poinformowano - rząd przyjął uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programu pomocy producentowi rolnemu. "Pomoc ta będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej" - wyjaśniono.

Projekt nowelizacji rozporządzenia przewiduje także wydłużenie do 6 października br. terminu naboru wniosków w dwóch programach związanych z kukurydzą. Pierwszy dotyczy producentów rolnych, którzy w 2022 r. lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę. Drugi - podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż lub obrotu zbożami, którzy nabyli od 15 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. od producenta rolnego mokrą kukurydzę.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl