Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Müller został zapytany, jakimi projektami rząd zajmie się podczas posiedzenia we wtorek. "Na ten moment będzie projekt ustawy Prawo o komunikacji elektronicznej, projekt ustawy wprowadzającej do tej ustawy, a także projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym - to taka techniczna ustawa" - wymienił rzecznik rządu.

Jak dodał, tematem wtorkowego posiedzenia będzie także projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za ubiegły rok, wraz z trzema uchwałami towarzyszącymi. Dochody budżetu w 2022 r. wyniosły 504,97 mld zł, wydatki sięgnęły 517,4 mld zł, a deficyt wyniósł nieco ponad 12,4 mld zł.

Jak można przeczytać na stronach rządowych, nowa ustawa Prawo komunikacji elektronicznej stanowić będzie scalenie w jednym akcie prawnym zmian merytorycznych, zarówno tych wynikających bezpośrednio z EKŁE (Europejski kodeks łączności elektronicznej), jak i z krajowego przeglądu przepisów oraz niezmienionych przepisów, w uporządkowanej i usystematyzowanej formie.

Projektowana ustawa obejmuje całokształt regulacji z zakresu komunikacji elektronicznej - niezbędne definicje; zasady wykonywania gospodarczej działalności w tym obszarze, w tym kwestie wpisu do odpowiednich rejestrów, obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, opłat, zasad prowadzenia konsultacji i konsolidacji, bezpieczeństwa sieci i usług oraz obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl