Głosowało 435 posłów, za odrzucenie wniosku opowiedziało się 420 posłów, przeciwko było 12, trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Rządowy projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa zakłada, że ze środków funduszu będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym w przypadku braku zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie skupu, przechowywania, obróbki lub przetwórstwa produktów rolnych, który stał się niewypłacalny. Do wpłat na FOR w wysokości 0,125 proc. wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT mają być obowiązane podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia.

Wniosek o odrzuceniu projektu ustawy w pierwszym czytaniu zgłosił poseł Konfederacji Stanisław Tyszka, argumentując, że jest to "kolejny podatek prowadzący do zubożenia Polaków". Ocenił, że opłata będzie działała proinflacyjnie.

Teraz projekt trafi do prac w komisji rolnictwa.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl