W czwartek podczas drugiego czytania Sejm zajmował się sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie noweli o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

Poseł sprawozdawca z PiS Adam Gawęda poinformował, że komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy.

W trakcie drugiego czytania Wojciech Zubowski z PiS złożył trzy poprawki. Posłowie partii opozycyjnych: KO, KP, Polski 2050, Porozumienia domagali się poprawki polegającej na "wyrzuceniu całej sekcji farmaceutycznej z projektu ustawy". Określili ją mianem "wrzutki". Poseł Porozumienia Iwona Michałek stwierdziła, że poprawka "betonuje rynek apteczny. Właściciele aptek nie będą mogli ich sprzedać, (...) umacnia się pozycję największych sieci hurtowni farmaceutycznych".

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński stwierdził w czwartek w Sejmie, że strona rządowa odpowie pisemnie na pytana posłów dotyczące wprowadzenia w projekcie ustawie zmian ws. branży farmaceutycznej.

Dodał, że KUKE będzie reasekurować każdy zakład ubezpieczeń, który będzie chciał skorzystać z tych rozwiązań. Poinformował również, że już 2,5 tys. firm zgłosiło się, by odbudowywać Ukrainę. "Chcemy stworzyć im warunki żeby mogły w bezpieczny sposób korzystać z tych ubezpieczeń, które KUKE już oferuje i tych asekuracji, które się pojawią" - zaznaczył wiceminister rozwoju.

Nowelę skierowano ponowienie do komisji.

Projekt noweli zakłada ponadto też, że KUKE będzie mogła ubezpieczać firmy działające w Ukrainie. KUKE dotychczas nie mogła ubezpieczać firm, które podejmowały działalność w tym kraju ze względu na analizę ryzyka; przepisy, które trafiły do izby niższej zakładają obniżenie poziom ryzyka z uwagi na ważny interes państwowy.

KUKE będzie mogła ubezpieczać także zagraniczne firmy pod warunkiem "local contentu", czyli zamówienia części usług bądź towarów w polskich firmach.

Jednym z elementów projektu jest możliwość reasekuracji ubezpieczeniowej inwestycji w zakresie transformacji energetycznej, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce.

Jak wskazali autorzy noweli, projektowane przepisy stworzą m.in. "możliwość reasekuracji zakładów ubezpieczeń, w przypadku, gdy z uwagi na ponadprzeciętne ryzyko lub brak możliwości uzyskania reasekuracji na rynku komercyjnym rynek ubezpieczeniowy nie będzie w stanie zapewnić ochrony ubezpieczeniowej". Wyjaśniono, że włączenie do ustawy możliwości wsparcia projektów z zakresu transformacji energetycznej realizowanych na terytorium Polski "wynika przede wszystkim z zamiaru aktywizacji działań ukierunkowanych na łagodzenie negatywnych zmian klimatu, jak również jest związane z aktualną sytuacją geopolityczną, w tym koniecznością odcięcia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji".

Wskazano też na możliwość wdrożenia do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z kraju o ryzyku nierynkowym, "w przypadku, gdy ma on otwarty przez Korporację limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług". Zaznaczono, że rozszerzenie oferty KUKE jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby polskich przedsiębiorców m.in. z branży meblarskiej, budowlanej, stalowej, samochodowej czy opakowań.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przy czym część zacznie obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl