Jak przekazał poseł Artur Szałabawka (PiS), przedstawiając dodatkowe sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej podczas piątkowego posiedzenia Sejmu, komisja odrzuciła wszystkie pięć poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu i wniosła o przyjęcie ustawy.

Za przyjęciem poprawek głosowało 12 posłów, przeciw było 398, wstrzymały się 43 osoby. Za przyjęciem w całości projektu ustawy głosowało natomiast 441 posłów, przeciw było 7, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W maju br. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez resort obrony projekt nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich.

Autorzy projektu uzasadnili, że przepisy te mają zapewnić polskiemu wojsku możliwość skutecznego oddziaływania na zagrożenia terrorystyczne z morza i powietrza, których nie można zneutralizować środkami pozostającymi w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych.

Przepisy przewidują umożliwienie użycia sił zbrojnych przeciwko zagrożeniom terrorystycznym wobec infrastruktury energetycznej na morzu w tym: gazociągu Baltic Pipe i innych, obiektów i instalacji zapewniających dostęp do portów, morskich farm wiatrowych, podmorskich sieci elektroenergetycznych i światłowodowych.

Znowelizowany został przepis uprawniający ministra obrony narodowej do wydania decyzji o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego będącego zagrożeniem terrorystycznym. Ustawa uszczegóławia te przepisy. Szef MON w swojej decyzji ma określać oddziały, które będą miały neutralizować zagrożenie terrorystyczne oraz środki, które mają zostać do tego użyte. Podkreślono przy tym, że rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych innych możliwości reagowania.

W noweli przewidziano, że stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby zminimalizować zagrożenie dla osób postronnych, wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte oraz ograniczyć zniszczenie wrogiego statku lub obiektu pływającego, innych statków oraz infrastruktury portowej. W nowych przepisach wskazano też, że obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu ma zostać rozszerzony na całość polskich obszarów morskich.

Ustawa reguluje też postępowanie w przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego. Zgodnie z przyjętymi przez rząd przepisami, będzie można go zniszczyć. Nowela zakłada też, że na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza Straży Granicznej.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl