Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo budowlane.

Od rana we wtorek pracują nad nim posłowie - najpierw podczas połączonego posiedzenia sejmowych komisji: infrastruktury oraz rolnictwa i rozwoju wsi; następnie podczas obrad plenarnych, gdzie w trakcie drugiego czytania posłowie zgłosili poprawki.

Projekt MRiRW ma ustabilizować rynek zbóż w związku z jego napływem z Ukrainy. Zgodnie z nim poszerzono katalog inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, a wymagających jedynie zgłoszenia o budowie.

W trakcie wtorkowej dyskusji poparcie dla projektu zapowiedzieli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. "W ramach tego projektu pozwoleń na budowę nie będą wymagać następujące obiekty: naziemne silosy do 250 m sześc., jednokondygnacyjne budynki gospodarcze do 300 m kw., jak również obiekty budowalne służące przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności do 5 tys. ton usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich" - powiedział Kazimierz Gwiazdowski (PiS).

Jak dodał, nie trzeba będzie występować o pozwolenia na budowę tych obiektów, wystarczy tylko zgłoszenie.

Poprawki zgłosiły kluby parlamentarne: Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej, a także Koło Parlamentarne Polska 2050.

Jak mówiła Małgorzata Chmiel (KO), mimo wielu wątpliwości jej klub poprze projekt ustawy, "wierząc, że rolnicy sami będą budować zgodnie ze sztuką budowlaną dla swojego dobra, mimo że ten projekt pozwala na wiele większą nonszalancję".

"Składamy również dwie poprawki, w których to poprawkach ograniczamy możliwość przekwalifikowania tak wybudowanych hal na różne inne funkcje typu kurniki. Tylko dokładnie precyzujemy, że mogą to być tylko i wyłącznie hale magazynowe" - powiedziała.

Poprawki złożone przez Mirosława Suchonia (Polska 2050) mają wykreślić z projektu ustawy kwestie dotyczące kolejnictwa. Znalazły się one w rządowej autopoprawce.

W trakcie dyskusji plenarnej poseł sprawozdawca Kazimierz Choma (PiS) mówił, że autopoprawka została zgłoszona w związku z koniecznością realizacji jednego z komponentów KPO, zakładających zwiększenie dostępności transportowej, a także w związku z potrzebą dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych w kwestii praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Rządowy projekt wprowadza zmiany w dwóch ustawach: o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19 października 1991 r. oraz Prawie budowlanym z 7 lipca 1994 r.

W ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa proponuje się, aby kwota 445 mln zł nadwyżki środków finansowych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie została wpłacona do budżetu państwa w 2023 r., a przeznaczona została na realizację zadań dot. udzielenia pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych.

Jeśli chodzi o zmiany w ustawie Prawo budowlane, to projektowana ustawa przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 m sześc. i wysokości nie większej niż 15 m oraz jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Dotyczyć to będzie również obiektów budowalnych służących do przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności do 5 tys. ton usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Inwestycje zostaną objęte obowiązkiem zgłoszenia budowy.

W projekcie ustawy zapisano, że co do zasady wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem dwóch artykułów.

Procedowaną ustawą jeszcze we wtorek mają się ponownie zająć połączone sejmowe komisje infrastruktury oraz rolnictwa i rozwoju wsi.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl