Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych wprowadza nowy mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych, który zastąpi dotychczasowy mechanizm korekty zawarty w stabilizującej regule wydatkowej (SRW). Wprowadza też "klauzulę obronną", która pozwoli na szczególne traktowanie wydatków na obronność.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie oceniła w czwartek poprawki do projektu, zgłoszone w trakcie drugiego czytania przez Adama Gawędę (PiS). Jak poinformował poseł, pierwsza z nich dodaje do projektu artykuł, który będzie stanowił podstawę przeznaczenia składników majątkowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w związku z utworzeniem nowego ministerstwa; jak doprecyzował Gawęda, w tym wypadku ministerstwa cyfryzacji.

Kolejne poprawki - mówił Gawęda - mają na celu podwyższenie świadczeń pieniężnych przyznawanych działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych do wysokości najniższej emerytury ogłaszanej przez prezesa ZUS. Wskazał, że obecnie świadczenie tych osób wynosi 565 zł miesięcznie, po wejściu w życie proponowanych przepisów kwota będzie wynosiła 1588 zł miesięcznie i będzie rosła wraz ze wzrostem najniższej emerytury. Dodał, że z tą zmianą wiąże się też modyfikacja tytułu ustawy.

Biuro Legislacyjne Sejmu zwróciło uwagę, że poprawki nie są powiązane z ustawą o finansach publicznych. Komisja przychyliła się do tych poprawek, jak również do zmiany legislacyjnej, która usuwa błędne odesłanie do innej ustawy.

Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych wprowadza nowy mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych. W nowym mechanizmie korygującym wartość dostosowania fiskalnego będzie miała bezpośredni wpływ na wysokość korekty. Mechanizm będzie aktywowany, jeśli w roku n lub n-1 najbardziej aktualna prognoza Komisji Europejskiej wskazywać będzie na przekroczenie wartości referencyjnej dla wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (3 proc. PKB) lub długu publicznego według przepisów UE (60 proc. PKB). Wartość dostosowania fiskalnego będzie wynosić co najmniej 0,5 punktu procentowego PKB.

Zgodnie z projektem, w SRW wprowadzona zostanie "klauzula obronna", która będzie odzwierciedlać rozbieżności między przedpłatami na zakup sprzętu wojskowego (które są rejestrowane jako wydatek w obliczanej metodą kasową SRW), a dostawami sprzętu (wydatek i wpływ na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodyki UE w momencie dostawy).

Ponadto, w związku z powrotem do stosowania standardowych reguł fiskalnych w UE po ogólnej klauzuli wyjścia w latach 2020-2023, urealniony ma być punkt startowy w SRW. Punktem odniesienia (startowym) będzie poziom wydatków w 2023 r., będzie on podstawą do obliczenia kwoty wydatków na rok 2024.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl