W czwartek Sejm głosował nad stanowiskiem Senatu do nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Izba wyższa zgłosiła dwie poprawki poszerzające zakres działania ustawy poprzez obniżenie wskaźników bezrobocia, których przekroczenie umożliwia stosowanie szybkiej amortyzacji.

Sejm w czwartkowym głosowaniu poparł poprawki Senatu. Teraz ustawa trafi do prezydenta do podpisu.

Według ustawy przedsiębiorcy mogą skrócić okres amortyzacji poprzez stosowanie indywidualnych stawek, jeśli zainwestują w wybudowanie budowli lub budynku na terenie gminy będącej w powiecie, gdzie bezrobocie wynosi co najmniej 120 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, a wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 100 proc. Przy czym jeśli stopa bezrobocia w powiecie wynosi od 120 proc. do 170 proc. średniej krajowej, to okres amortyzacji budynku czy budowli nie może być krótszy niż 10 lat, zaś jeśli bezrobocie przekracza 170 proc. średniej krajowej, to okres amortyzacji zostaje skrócony do co najmniej pięciu lat.

Skrócenie okresu amortyzacji dotyczy zarówno przedsiębiorców rozliczających się według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i tych, którzy rozliczają się według podatku CIT.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl